czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Develia zwiększyła wartość programu emisji obligacji

msd | 15 marca 2023
Deweloper podniósł z 400 mln zł do 600 mln zł wartość programu emisji, w ramach którego do tej pory oferował dług dla inwestorów instytucjonalnych.

Na kilka dni przed zwiększeniem programu Develia informowała, że rozważa przeprowadzenie emisji niezabezpieczonych obligacji z okresem spłaty do trzech lat. 

Ostatnią emisję w ramach realizowanego z mBankiem programu spółka przeprowadziła w IV kwartale 2021 r. Pozyskała wówczas 100 mln zł, wyczerpując ówczesny limit programu na poziomie 400 mln zł. Oprocentowanie trzyletniego długu ustalono na WIBOR 3M plus 2,7 pkt proc. marży. Od tego czasu warunki rynkowe uległy jednak diametralnej zmianie, co było jedną z przyczyn późniejszego zaoferowania przez Develię obligacji także i inwestorom indywidualnym.

W grudniu ubiegłego roku deweloper zadebiutował na detalicznym rynku długu, proponując inwestorom indywidualnym trzyletnie papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 4,1 pkt proc. Z oferty do 20 mln zł spółka zebrała 15,4 mln zł. Cały program, z prospektem ważnym do października tego roku, pozwala jej pozyskać w ten sposób łącznie do 150 mln zł.

W maju Develię czeka wykup obligacji o wartości 60 mln zł, a w październiku zapadają jej papiery na 70 mln zł.

Na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Develii. Pochodzące z niedawnej oferty publicznej papiery DVL1225 wyceniane są na 100,2 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje