wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Dobre wyniki Pekao i PKO BP w europejskich stress testach

msd | 02 sierpnia 2021
Bank Pekao oraz PKO BP zajęły kolejno drugie i piąte miejsce w cyklicznych testach warunków skrajnych, które objęły 50 europejskich banków.

Ćwiczenie przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wykazało, że skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) dla Banku Pekao w scenariuszu bazowym wyniósłby 17,74 proc. na koniec 2023 r. wobec 17,15 proc. w 2020 r. W scenariuszu skrajnym współczynnik CET1 spadłby zaś do 15,49 proc. (15,41 proc. po pełnym wdrożeniu MSSF 9).

– Testy potwierdziły, że nasza strategia, zakładająca budowę zdrowego bilansu przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka, działa, plasując nas w czołówce najbezpieczniejszych banków w Europie. To przekłada się na duże zaufanie klientów i inwestorów do Banku Pekao – powiedział Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, cytowany w komunikacie.

W przypadku PKO BP bazowy scenariusz wykazał wzrost skonsolidowanego CET1 z 16,99 proc. w 2020 r. do 18,05 proc. na koniec 2023 r. W scenariuszu skrajnym współczynnik kapitałowy znalazłby się zaś na poziomie 15,37 proc. (15,19 proc. z pełnym uwzględnieniem wdrożenia MSSF 9).

– PKO Bank Polski suchą nogą przeszedł przez czas turbulencji gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19. To zasługa m.in. odpowiedzialnego podejścia do kwestii ryzyka i właściwej strategii biznesowej (…) W każdym kolejnym kwartale, przy okazji publikacji sprawozdań finansowych, pokazujemy, że nasza baza kapitałowa jest bardzo silna. Dlatego nie jest dla nas zaskoczeniem, że europejskie stress testy, pierwsze tego typu badanie po trudnym 2020 roku, po raz kolejny oceniły PKO Bank Polski jako jeden z najodporniejszych banków w Europie – ocenił Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes PKO BP, także cytowany w komunikacie.

Badanie EBA objęło łącznie 50 banków z Unii Europejskiej i Norwegii, których aktywa stanowią około 70 proc. sektora bankowego.

„Sytuacja sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna. Banki stopniowo odbudowują rentowność, która w 2020 r. była pod silną presją skutków pandemii Covid-19 oraz ryzyka prawnego wynikającego z portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. W 2021 r. powyższe ryzyka są nadal aktualne i oddziałują głównie na rentowność i jakość należności. UKNF na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację w sektorze i w poszczególnych bankach” – podano w komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Nadzorca przypomniał również, że w ostatnich latach sektor bankowy odnotowuje stały wzrost funduszy własnych i wzrost współczynników kapitałowych. Jak wskazano, pomaga w tym między innymi prowadzona przez KNF polityka dywidendowa.

Na Catalyst notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji Banku Pekao oraz dwie PKO BP.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst