niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Dom Development bliżej wypłaty 226,9 mln zł dywidendy

msd | 10 kwietnia 2019
Rada nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek zarządu dewelopera co do wypłaty całości zeszłorocznego skonsolidowanego zysku netto.

Na wypłatę dla akcjonariuszy trafiłby cały zeszłoroczny jednostkowy zysk Dom Development w kwocie 214,1 mln zł, a także dodatkowe 12,8 mln zł z kapitału zapasowego pochodzącego z zysku lat ubiegłych. Proponowana dywidenda odpowiada natomiast całemu zyskowi na poziomie skonsolidowanym (227 mln zł).

Jako dzień wypłaty dywidendy spółka proponuje 26 czerwca.

Ostateczna decyzja, co do wysokości wypłaty i jej terminu należeć będzie do akcjonariuszy. Terminu walnego zgromadzenia jeszcze nie wyznaczono.

Na koniec 2018 r. deweloperska grupa posiadała 317,3 mln zł środków pieniężnych (34,8 mln zł na rachunkach powierniczych), które pokrywały 76 proc. krótkoterminowych zobowiązań, ale skorygowanych o przedpłaty od klientów. Ogół krótkoterminowych zobowiązań wynosił wprawdzie 1,04 mld zł, ale aż 624,8 mln zł z tego stanowiły zaliczki otrzymane od nabywców mieszkań, które nie są zobowiązaniem wymagającym jako takiego wypływu pieniędzy.

Pomimo wzrostu zadłużenia finansowego w IV kwartale grupa Dom Development zakończyła ubiegły rok z 150 mln zł dostępnych i niewykorzystanych kredytów. Po dniu bilansowym natomiast, w styczniu i lutym, deweloper dodatkowo zwiększył dostępność bankowego finansowania.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Dom Development z terminami spłaty od czerwca 2020 r. do października 2023 r. Najdłuższe papiery to zamknięta niedawno pięcioletnia emisja z rekordowo niską dla spółki marżą na poziomie 1,5 pkt proc. Papierami tymi wciąż nie handlowano. Zresztą i pozostałymi seriami do transakcji dochodzi sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Dom Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Członek rady Krakowskigo BS ponownie kupił obligacje banku

  19 lipca 2019
  Edward Tłuszcz, członek rady nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego, kupił podporządkowany dług banku o nominale 40 tys. zł, płacąc jednak za niego około 82-83,5 proc. nominału.
  czytaj więcej
 • Inwestorzy indywidualni stawiają na wzrost inflacji

  19 lipca 2019
  Dane o sprzedaży oszczędnościowych obligacji skarbowych nie korespondują z danymi o zadłużeniu z ich emisji. W rzeczywistości inwestorzy wyraźnie preferują papiery, których oprocentowanie oparto o inflację.
  czytaj więcej
 • Udane zakończenie roku w Archicomie

  09 kwietnia 2019
  Większość zeszłorocznych zysków wrocławski deweloper rozliczył w IV kwartale. Zanotował w tym okresie solidne 38,2 mln zł cash flow operacyjnego, choć znacznie więcej wydał na inwestycje. Wskaźniki płynności i zadłużenia wciąż jednak utrzymały się na komfortowych poziomach.
  czytaj więcej
 • CDRL z niższymi wskaźnikami płynności

  08 kwietnia 2019
  W IV kwartale producent dziecięcej odzieży wypracował 24,8 mln zł gotówki. Jeszcze więcej wydał jednak na inwestycje. Saldo środków pieniężnych wyraźnie się obniżyło, a wśród aktywów obrotowych ponadprzeciętnie dużo było zapasów.
  czytaj więcej

Emisje