poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Dwóch inwestorów branżowych zainteresowanych inwestycją w Kanię

msd | 04 lipca 2019
Zakłady Mięsne Henryk Kania podpisały umowy o zachowaniu poufności z dwoma inwestorami branżowymi, którzy „wyrazili zainteresowanie dokonaniem inwestycji w spółkę”.

Spółka zaznacza, że potencjalni inwestorzy nie wskazali rodzaju rozważanego zaangażowania. Niedawno ZM Henryk Kania informowały, że poszukują finansowania kapitału obrotowego w kwocie 25-50 mln zł, tak by odtworzyć zdolności produkcyjne w kolejnych tygodniach.

Jak wskazano, potencjalni inwestorzy rozpoczną ogólny przegląd spółki, w szczególności pod kątem oszacowania jej majątku i oceny zdolności produkcyjnych.

ZM Henryk Kania zastrzegły jednak, że na obecnym etapie nie ujawnią tożsamości potencjalnych partnerów.

Równocześnie spółka będzie kontynuować proces poszukiwania finansowania kapitału obrotowego (…). Jednocześnie, na skutek pojawienia się zainteresowania ze strony inwestorów branżowych, w dalszym toku procesu spółka nie będzie ograniczać się do rozmów w sprawie finansowania bieżącej działalności z inwestorami instytucjonalnymi i finansowymi. Spółka będzie również podejmować rozmowy dotyczące inwestycji kapitałowej lub innych form strategicznej współpracy zawiązanej z restrukturyzacją spółki i będzie odpowiadać na zainteresowanie ze strony inwestorów finansowych i branżowych – zapowiedziały ZM Henryk Kania.

Jednocześnie spółka zaprzeczyła też informacjom podanym przez Parkiet i Rzeczpospolitą o tym, że miała wystąpić do Polskiego Funduszu Rozwoju z wnioskiem o udzielenie finansowania.

ZM Henryk Kania od miesiąca znajdują się w przyspieszonym postępowaniu układowym. W poprzedni poniedziałek (24 czerwca) minął termin wykupu wartych 50 mln zł obligacji KAN0619. 

Na Catalyst pozostają dwie inne serie obligacji Kani o łącznej wartości nominalnej 100,9 mln zł. Papiery wyceniane są poniżej 10 proc. nominału. 

We wstępnych propozycjach układowych spółka zaproponowała obligatariuszom zamianę obecnego długu na nowy z siedmioletnim okresem spłaty i symbolicznym tylko oprocentowaniem, naliczanym dopiero od czwartego roku.  

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje