czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Echo Investment uplasowało obligacje na 140 mln zł

msd | 24 kwietnia 2018
Czteroletnie niezabezpieczone papiery zostały uplasowane wśród inwestorów instytucjonalnych. Kolejne tegoroczne emisje dewelopera mogą zostać skierowane do inwestorów detalicznych.

Wysokość oprocentowania papierów nie została upubliczniona. W poprzednich ofertach Echo proponowało inwestorom instytucjonalnym i detalicznym 2,9 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M, z tą różnicą, że ci pierwsi obejmowali dług czteroletni, pozostali zaś pięcioletni.

Emisję zamknięto w poniedziałek, w dniu wykupu wartych 197,9 mln zł papierów ECN0418 i trzy dni po terminie spłaty serii ECH0418 na 50 mln zł. Echo już wcześniej zapowiadało zamiar przeprowadzenia skierowanej do inwestorów instytucjonalnych emisji refinansującej.

Ogółem na 2018 r. deweloperowi przypadały do wykupu obligacje warte nominalnie 402,9 mln zł, z czego 322,9 mln zł już spłacono.

Spółka planuje na ten rok wypuścić papiery dłużne o wartości około 450 mln zł, z czego 300 mln zł mogłoby przypadać na inwestorów indywidualnych, wynika z niedawnych zapowiedzi przedstawicieli Echa. Tymczasem w połowie kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła deweloperowi prospekt dla programu publicznych emisji o wartości 400 mln zł.

- (…) przed wakacjami uruchomimy jedną lub dwie emisje o wartości podobnej jak w ubiegłorocznym programie, czyli po ok. 100 mln zł. Ostateczna decyzja zapadnie w zależności od sytuacji rynkowej. W tym roku chcemy wyemitować obligacje na 300 mln zł w emisjach publicznych, a 100 mln zł na początku przyszłego roku – powiedział Maciej Drozd, członek zarządu Echo Investment, podczas marcowej konferencji poświęconej wynikom spółki.

W najbliższą środę, podczas WZA, akcjonariusze Echa będą głosować nad uchwałą w sprawie wypłaty 206,3 mln zł dywidendy. Jej płatność miałaby nastąpić 11 maja.

Na koniec ubiegłego roku na kontach deweloperskiej grupy znajdowało się 676 mln zł gotówki.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Echa z terminami spłaty od czerwca tego roku do października 2022 r. Najdłuższe serie, pochodzące z ofert publicznych ECH1022 i ECN1022, wyceniane są w okolicach nominału, odpowiednio z 4,67 oraz 4,62 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje