niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Echo Investment wyemitowało obligacje warte 43 mln euro

msd | 30 października 2023
Za pięcioletni eurowy dług deweloper zobowiązał się płacić stałe 7,4 proc. w skali roku, a większość emisji rozliczono potrąceniem wierzytelności z wygasających za rok papierów ECH1024.

Można szacować, że wysokość ustalonego przez Echo kuponu znalazła się nieco ponad 4,1 pkt proc. powyżej pięcioletniego swapa na stopę procentową w euro.  

Warte 43 mln euro papiery dewelopera trafiły do inwestorów instytucjonalnych. W ramach rozliczenia emisji Echo nabyło w celu umorzenia papiery ECH1024 o wartości 31,3 mln euro, obniżając wartość tej serii do 8,7 mln euro.

Ofertę nowego długu Echa poprzedziło zwiększenie wartości bezprospektowego programu emisji z 500 mln zł do 1 mld zł. Wliczając najświeższe papiery, aktualne wykorzystanie programu to więc około 512 mln zł. Niezależnie od tego, Echa ma też możliwość prowadzenia publicznych ofert na podstawie prospektu, które adresowane są do inwestorów indywidualnych.

Na Catalyst znajduje się 14 serii obligacji Echa. Pochodzące z ostatnich detalicznych emisji papiery ECH0627, które plasowano przy 4-proc. marży, kwotowane są na 99,03/100,04 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje