środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Echo Investment złożyło prospekt w KNF

msd | 05 marca 2018
Spółka ubiega się o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 400 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro.

O ustanowieniu programu Echo informowało w połowie lutego. Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego trafił zaś ostatniego dnia miesiąca, o czym nadzorca poinformował na swojej stronie internetowej w piątek późnym popołudniem.

Będzie to trzeci program publicznych emisji obligacji Echa i zarazem największy z nich. W ubiegłym roku deweloper w ramach programu na 300 mln zł uplasował trzy serie obligacji, każdorazowo płacąc za nie WIBOR 6M plus 2,9 pkt proc. marży. W pierwszej ofercie był to dług czteroletni, w dwóch kolejnych natomiast pięcioletni.

Po zatwierdzeniu prospektu przez KNF, zarząd będzie podejmował decyzję o wyborze najlepszego źródła finansowania, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie spółki na kapitał oraz warunki na rynku kapitałowym – informowała spółka w połowie lutego.

Zatwierdzenie poprzedniego prospektu Echa przez Komisję Nadzoru Finansowego zajęło trzy miesiące.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji dewelopera, w tym trzy pochodzące z zeszłorocznego programu publicznych emisji. Czteroletnią serię ECH0721 rynek wycenia z 4,48 proc. rentowności brutto, natomiast pięcioletnie papiery ECH1022 i ECN1022 notowane są odpowiednio z 4,63 oraz 4,61 proc. rentowności brutto.

Od marca do czerwca spółka musi wykupić cztery serie papierów dłużnych, wartych łącznie 402,9 mln zł, z czego największe wykupy przypadają na kwiecień (dwie serie na 50 mln zł i 197,9 mln zł). Deweloper rozpoczął refinansowanie jeszcze na przełomie listopada i grudnia pozyskując 150 mln zł od inwestorów instytucjonalnych. Nim dojdzie do kolejnych emisji publicznych Echo prawdopodobnie wyemituje w I kwartale kolejną serię długu dla inwestorów instytucjonalnych. Jej wartość, według listopadowych zapowiedzi, wynieść powinna 160 mln zł.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje