poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Echo sprzedało biurowiec za 73,1 mln euro

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 29 marca 2019
Deweloper zawarł ostateczną umowę sprzedaży Biur przy Bramie, wchodzących w skład kompleksu Browarów Warszawskich. Płatność ceny nastąpi w dwóch transzach.

Cenę sprzedaży projektu biurowego ustalono na 73,1 mln euro netto. Lecz po spełnieniu dodatkowych warunków może zostać podniesiona do 76,1 mln euro netto. Dodatkowo, kupujący – fundusz zarządzany przez GLL Real Estate Partners – zobowiązał się do wykonania na własny koszt prac wykończeniowych w niewykończonych lokalach najemców o wartości 0,7 mln euro netto.

Główną płatność Echo otrzyma w dwóch transzach, z czego pierwsza z wysokości 38,6 mln euro netto powinna trafić do dewelopera niezwłocznie po zawarciu umowy. Druga transza ma zostać zapłacona po spełnieniu się warunków ustalonych przez strony, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Cały podatek VAT od transakcji zostanie jednak uiszczony z pierwszą ratą płatności.

Na zabezpieczenie płatności drugiej transzy ceny sprzedaży oraz płatności potencjalnych podwyżek ceny kupujący ustanowił na rzecz sprzedającego hipoteki na nieruchomości będącej przedmiotem umowy sprzedaży oraz poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego – poinformowało Echo Investment.

Płatność podwyżki ceny, jak podano, spodziewana jest zaś na przełomie III oraz IV kwartału tego roku.

Wraz z umową sprzedaży strony zawarły też umowy gwarancji jakości budynku i gwarancji czynszowych. Ta ostatnia ma na celu wyrównanie kupującemu „uszczerbku w przychodzie operacyjnym netto z budynku w okresie obowiązywania zachęt dla najemców wynikających z umów najmu”.

- Pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich jest nie tylko świetnie zlokalizowany, ale wyróżnia się także nowoczesną architekturą, komfortową przestrzenią do pracy i zielonymi tarasami położonymi na dachu. Wartość tego budynku została dostrzeżona przez firmę GLL Real Estate Partners jeszcze w trakcie budowy, kiedy podpisaliśmy przedwstępną umowę sprzedaży. Podobnym zainteresowaniem najemców i inwestorów cieszą się także kolejne budynki Browarów Warszawskich – powiedział Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za segment biurowy, cytowany w komunikacie prasowym.

Browary Warszawskie to projekt o powierzchni użytkowej około 110 tys. m2, złożony z budynków mieszkalnych, biurowców oraz miejsc rekreacji. W kompleksie Echo buduje kolejne biurowce, Biura przy Willi i Biura przy Warzelni.

Na Catalyst notowanych jest 11 serii obligacji Echo Investment, z czego część pochodzi z ofert publicznych kierowanych do inwestorów detalicznych. Najdłuższy notowany na Catalyst dług spółki, zapadający w latach 2022-2023, wyceniany jest z rentownościami między 4,6 proc. a 5,3 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje