piątek, 18 września 2020

Newsroom

ED Invest przydzielił obligacje po obniżeniu progu emisji - zaktualizowana

msd | 27 lutego 2017
W ramach prywatnej oferty do 10 mln zł spółka przydzieliła warte 2,63 mln zł obligacje serii C. Najpierw jednak musiała obniżyć próg dojścia emisji do skutku, z 8 mln zł do 2,5 mln zł.

Treść uzupełniona na końcu o informacje członków zarządu ws. nabycia obligacji. 

Nowe papiery oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży przy dwuipółletnim okresie spłaty. Warunki emisji przewidują też, że po dwóch latach od przydziału przeprowadzona zostanie okresowa amortyzacja w wysokości 20 proc. nominału.



W ciągu dwóch miesięcy od przydziału ED Invest zabezpieczy obligacje zastawem rejestrowym na ekspektatywach budowanych lokali w ramach warszawskiego projektu Iskra VI. Wpływy z emisji trafić mają na finansowanie tej inwestycji.

ED Invest zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na Catalyst, gdzie wcześniej notowane były papiery serii A, wykupione zgodnie z warunkami emisji w połowie listopada ubiegłego roku.

W późniejszych komunikatach spółka poinformowała, że część nowej emisji objęli członkowie zarządu i rady nadzorczej. Trafiło do nich w sumie 0,8 mln zł.

Więcej wiadomości o ED Invest S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje