sobota, 22 września 2018

Newsroom

EGB Investments zwołuje kolejne zgromadzenia obligatariuszy

msd | 09 października 2017
Dwa tygodnie po zmianie warunków emisji trzech nienotowanych na Catalyst serii obligacji windykator chce wprowadzić kolejne zmiany.

Tym razem spółka chce od obligatariuszy by zgodzili się na wyłączenie możliwości składania żądań wcześniejszego wykupu długu w razie zaprzestania notowań (najpewniej chodzi o akcje EGB po połączeniu z GetBackiem).

Podczas zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się dwa tygodnie temu, w warunkach emisji wykluczono możliwość składania żądań przedterminowego wykupu na skutek zmiany kontroli oraz dodano opcję call. Uchwały dla trzech serii podjęto wówczas jednogłośnie, natomiast na czwartym zgromadzeniu obligatariuszy nie zebrano kworum. Chodzi o serię AK, także nienotowaną na Catalyst, dla której tym razem nie zwołano nawet zgromadzenia.

Połączenie z GetBackiem i wycofanie akcji EGB z obrotu, jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, nie naruszy natomiast warunków emisji czterech notowanych na Catalyst serii, do czasu gdy w obrocie pozostaną przynajmniej same obligacje.

Notowane na Catalyst papiery windykatora z terminami spłaty od grudnia tego roku do czerwca przyszłego roku wyceniane są powyżej nominału. Ich płynność pozostaje bardzo niska. Aktualnie z dodatnią rentownością netto nabyć od ręki może tylko serię EGB0318 (2,39 proc. dochodu netto).

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje