środa, 12 maja 2021

Newsroom

EuCO debiutuje na Catalyst

msd | 28 czerwca 2017
Europejskie Centrum Odszkodowań wprowadziło do obrotu wyemitowane w kwietniu trzyletnie obligacje korporacyjne serii A o wartości 50 mln zł.

Obligacje firmy wyspecjalizowanej w dochodzeniu odszkodowań oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży. Dług nie jest zabezpieczony, a spółka ma prawo do jego wykupu przed upływem trzyletniego okresu spłaty. Opcja call może być wykorzystana przez EuCO w kwietniu lub październiku 2019 r. w zamian za wypłatę odpowiednio 0,5 lub 0,25 proc. premii dla obligatariuszy.

Wśród zawartych w warunkach emisji kowenantów znalazło się między innymi zobowiązanie emitenta do utrzymywania wskaźników dług netto/kapitał własny i dług netto/EBITDA odpowiednio poniżej 1,2x oraz 3,0x (na poziomie grupy). Ponadto, EuCO nie może też wypłacić dywidendy wyższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto. Inwestorzy chcący złożyć żądanie wcześniejszej spłaty w razie ewentualnego naruszenia części kowenantów potrzebowaliby jednak zgody zgromadzenia obligatariuszy.

W wartej 50 mln zł ofercie prywatnej udział wzięło 23 inwestorów. Papiery uplasowano w ramach przyjętego w lutym programu emisji do 100 mln zł.

W środę do godz. 10.20 nie handlowano debiutującymi papierami EUC0420. Animator kwotuje je na 100/101,5 proc., co daje możliwość zakupu obligacji przy 5,32 proc. rentowości brutto.

 • EuCO poprawia wskaźniki płynności

  27 kwietnia 2021
  Po trudnym kwietniowym refinansowaniu obligacji i dalszym ograniczeniu krótkoterminowych zobowiązań w kolejnych miesiącach, odszkodowawcza grupa zamknęła 2020 r. z najwyższymi wskaźnikami płynności od około dwóch lat. Obligatariusze nadal pozostają nieufni wobec EuCO.
  czytaj więcej
 • EuCO blisko naruszenia obligacyjnego kowenantu

  27 listopada 2020
  Z powodu słabych wyników, już kwartał po zrolowaniu papierów dłużnych wskaźnik dług netto/EBITDA dla odszkodowawczej grupy zbliżył się do limitu ustalonego na 3,5x.
  czytaj więcej
 • Płynnościowy oddech EuCO dość niejednoznaczny

  07 września 2020
  Po trudnym, acz udanym refinansowaniu papierów dłużnych sytuacja bilansowa odszkodowawczej grupy znacząco się polepszyła w II kwartale. Obligacyjni inwestorzy jakby nie dowierzają, że poprawa będzie mieć trwały charakter.
  czytaj więcej
 • Rynek wciąż niepewny kondycji finansowej EuCO

  28 lipca 2020
  Pomimo przeprowadzonej z sukcesem restrukturyzacji obligacyjnego zadłużenia, nowe papiery dłużne odszkodowawczej spółki wyceniane są na 70 proc. nominału, gdzie dopiero ujawnił się większy popyt.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje