środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

EuCO debiutuje na Catalyst

msd | 28 czerwca 2017
Europejskie Centrum Odszkodowań wprowadziło do obrotu wyemitowane w kwietniu trzyletnie obligacje korporacyjne serii A o wartości 50 mln zł.

Obligacje firmy wyspecjalizowanej w dochodzeniu odszkodowań oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży. Dług nie jest zabezpieczony, a spółka ma prawo do jego wykupu przed upływem trzyletniego okresu spłaty. Opcja call może być wykorzystana przez EuCO w kwietniu lub październiku 2019 r. w zamian za wypłatę odpowiednio 0,5 lub 0,25 proc. premii dla obligatariuszy.

Wśród zawartych w warunkach emisji kowenantów znalazło się między innymi zobowiązanie emitenta do utrzymywania wskaźników dług netto/kapitał własny i dług netto/EBITDA odpowiednio poniżej 1,2x oraz 3,0x (na poziomie grupy). Ponadto, EuCO nie może też wypłacić dywidendy wyższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto. Inwestorzy chcący złożyć żądanie wcześniejszej spłaty w razie ewentualnego naruszenia części kowenantów potrzebowaliby jednak zgody zgromadzenia obligatariuszy.

W wartej 50 mln zł ofercie prywatnej udział wzięło 23 inwestorów. Papiery uplasowano w ramach przyjętego w lutym programu emisji do 100 mln zł.

W środę do godz. 10.20 nie handlowano debiutującymi papierami EUC0420. Animator kwotuje je na 100/101,5 proc., co daje możliwość zakupu obligacji przy 5,32 proc. rentowości brutto.

 • Płynność EuCO wisi na włosku

  02 czerwca 2022
  Środowe zgromadzenie obligatariuszy nie było zdolne do głosowania nad postawieniem obligacji EUC0423 w stan wymagalności. Warunki emisji nadal jednak pozostają naruszone, a zarząd EuCO nie traci rezonu – co prawda zakłada możliwość utraty płynności, ale pozytywnie ocenia dotychczasową strategię rozwoju. Zdolność spłaty obligacji ma jednak ocenić wynajęty doradca.
  czytaj więcej
 • EuCO zwołało zgromadzenie obligatariuszy ws. naruszonego kowenantu

  12 maja 2022
  Na początku czerwca właściciele obligacji EUC0423 podejmą decyzję, czy przekroczenie limitu wskaźnika dług netto/EBITDA pozwala na postawienie długu w stan wymagalności.
  czytaj więcej
 • EuCO chce rozmawiać z wierzycielami ws. naruszonych kowenantów

  06 maja 2022
  Odszkodowawcza spółka liczy, że obligatariusze nie postawią papierów EUC0423 w stan wymagalności między innymi z powodu… sięgającego 15,37 proc. kuponu. Niezależnie od tego, EuCO musi się też dogadać z dwoma bankami.
  czytaj więcej
 • EuCO naruszyło warunki emisji obligacji

  02 maja 2022
  Zapowiadane wcześniej słabe wyniki nie pozwoliły odszkodowawczej grupie na dotrzymanie obligacyjnego wskaźnika dług netto/EBITDA. Zarząd EuCO widzi możliwość utraty płynności, choć jednocześnie zapewnia, że nadal zamierza regulować zobowiązania wobec obligatariuszy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst