niedziela, 07 marca 2021

Newsroom

EuCO wykupiło obligacje

msd | 15 kwietnia 2020
Europejskie Centrum Odszkodowań spłaciło we wtorek warte 50 mln zł papiery dłużne serii A, które pół roku temu wyceniane były na 50 proc. nominału.

Będąc precyzyjnym, rejestr KDPW wykazuje, że EuCO zapłaciło 1,47 mln zł odsetek za ostatni okres i 49,97 mln zł z 50 mln zł wygasającego nominału. Brakujące 30 tys. zł najpewniej można wiązać z – nieujawnionymi – kwestiami technicznymi, w tym skomplikowanym charakterem wykupu i umową z wierzycielami.

Aby rozliczyć spłatę wartych 50 mln zł papierów serii A EuCO wyemitowało nowe papiery serii B o wartości 23,57 mln zł. Jak wynika z wcześniejszych komunikatów, pozostałe pieniądze na wykup pochodziły z kredytu pomostowego (13 mln zł), podporządkowanej pożyczki od prezesa (5 mln zł) oraz ze środków własnych (8 mln zł). 

W ostatniej transakcji zawartej przed wycofaniem z obrotu papiery EUC0420 były wyceniane na 71 proc. nominału. W październiku i listopadzie ubiegłego roku wyceniano je w okolicach 50 proc. nominału.

Nowe papiery EuCO mają natomiast trzyletni okres spłaty, ale z 3-proc. amortyzacją co kwartał. W pierwszym roku są one oprocentowane na WIBOR 3M plus 6,0 pkt proc. marży, drugim – 8,0 pkt proc., a trzecim aż 10 pkt proc. marży. Dług zostanie zabezpieczony zastawami na akacjach własnych oraz akcjach i udziałach spółek zależnych, a także na wierzytelnościach i zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą. Ponadto EuCO zobowiązało się też złożyć oświadczenie o poddaniu egzekucji.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje