piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

Eurocent myśli o rolowaniu i ratalnej spłacie wymagalnych obligacji

msd | 14 czerwca 2017
Firma pożyczkowa zaangażowała kancelarię prawną, która ma jej pomóc – jak podaje spółka – w przeprowadzeniu wykupu papierów dłużnych serii E, których termin spłaty upłynął w zeszłym tygodniu.

Na mocy udzielonego pełnomocnictwa sprawami przeterminowanego długu i negocjacjami z obligatariuszami w zastępstwie za spółkę zajmować się ma teraz jedna z krakowskich kancelarii prawnych, o czym dowiedzieliśmy się od jednego z inwestorów, a co potwierdził także Eurocent.

- Nawiązaliśmy współpracę z kancelarią prawną, aby uwiarygodnić nasze plany wykupu obligacji serii E, których termin spłaty minął. Chcielibyśmy zaplanować sposób wykupu wspólnie w porozumieniu z obligatariuszami. W grę wchodzić może częściowe rolowanie oraz wykup w transzach – poinformowała nas spółka w oficjalnym komunikacie podpisanym przez zarząd.

Sama kancelaria poinformowała przynajmniej jednego z obligatariuszy, z którym się kontaktowaliśmy, że została poproszona o „przygotowanie koncepcji procesu restrukturyzacji spółki”. Skutkiem tego mają być „intensywne prace nad zebraniem podstawowych informacji o sytuacji spółki oraz nad jej ustabilizowaniem”.

W nieautoryzowanej rozmowie z osobą odpowiedzialną za relacje inwestorskie w Eurocencie usłyszeliśmy, że użyte przez kancelarię określenie „restrukturyzacja” odnosi się do rozwiązania problemów z wykupem obligacji, nie zaś do postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu prawa (np. postępowanie układowe czy sanacyjne). Gdy poprosiliśmy zarząd spółki o zabranie oficjalnego stanowiska w tej sprawie, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytanie.

Warte 1,8 mln zł obligacje serii E wygasały 8 czerwca i w tym dniu spółka przekazała do KDPW tylko środki na wypłatę kuponu za ostatni okres odsetkowy.

Na Catalyst pozostaje jeszcze jedna seria papierów firmy pożyczkowej. Warte 2,3 mln zł obligacje z terminem spłaty we wrześniu 2018 r. wyceniane były we wtorek na 51 proc. nominału, dając nadzieję na prawie 71 proc. rentowności brutto. Aktualnie rynek kwotuje dług Eurocentu na 25,1/61 proc. (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje