poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

Everest Capital skupił część własnych obligacji

msd | 23 sierpnia 2019
Spółka celowa firmy pożyczkowej Bocian nabyła w celu umorzenia papiery dłużne za 10 mln zł z wartej 55 mln zł serii K.

Wart 10 mln zł skup papierów EVC0621 został zrealizowany na Catalyst w ramach jednej transakcji pakietowej, zamkniętej po 100 proc. nominału (101,4 proc. z narosłymi odsetkami).

Tytułem obligacji serii K Everestowi wciąż pozostaje 45 mln zł do spłaty w czerwcu 2021 r.

Do tej pory największe zaangażowanie w papiery EVC0621 miały fundusze zarządzane przez AgioFunds TFI, które w tylko tej jednej serii miały ulokowane 22 mln zł (stan na koniec 2018 r.).

Na Catalyst notowana jest jeszcze jedna seria obligacji Everestu – EVC0921 na 50 mln zł, którą w ostatniej transakcji wyceniano na 99 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje