poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Fachowcy.pl planują publiczną emisję obligacji

ems | 11 stycznia 2017
Wartość oferty wyniesie od 3 mln zł do 6 mln zł, a oprocentowanie ustalono na 8,5 proc. przy dwuletnim okresie spłaty.

Papiery zostaną zabezpieczone na znaku towarowym należącym do spółki, a dodatkowo emitent zobowiązał się do poddania się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego – wynika z komunikatu bieżącego spółki.

Fachowcy.pl Ventures SA (pełna nazwa spółki) będą ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii A do notowań na Catalyst. Wniosek o wprowadzenie obligacji do notowań ma trafić do GPW w ciągu trzech miesięcy od daty emisji pod rygorem wezwań do wcześniejszej spłaty obligacji.

Emitent będzie dysponował opcją call – przedterminowy wykup obligacji (w całości lub części) będzie możliwy pod warunkiem zapłaty dodatkowej premii (0,75 proc. nominalnej wartości obligacji).

Emisja ma sfinansować plany zagranicznej ekspansji, w szczególności w Wielkiej Brytanii – wynika z dokumentu dołączonego do komunikatu o podjęciu uchwały o przeprowadzeniu emisji.

Inwestorzy będą mogli składać zapisy o wartości od 1 tys. zł. Odsetki będą płatne co trzy miesiące, a pierwszy okres odsetkowy ma rozpocząć się 30 stycznia, co oznacza, że wkrótce inwestorzy powinni mieć możliwość składania zapisów.

Dalsze szczegóły dotyczące oferty zostaną prawdopodobnie przedstawione na czwartkowej konferencji prasowej.

Fachowcy.pl Ventures to notowana na New Connect spółka wspierająca działania małych i średnich firm w internecie, powstała w 2008 r. (notowana od 2012 r.). Do końca września osiągnęła 3,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (1,6 mln zł rok wcześniej) i 3,6 mln zł straty EBITDA (0,1 mln zł straty EBITDA rok wcześniej). Na koniec września aktywa spółki (jednostkowe) wyceniono na 20,35 mln zł, a kapitał własny wynosił 11,3 mln zł (wskaźnik ogólnego zadłużenia poniżej 45 proc.). Na poziomie grupy aktywa podliczono na 15,6 mln zł, a kapitał własny na 1,6 mln zł (wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił 90 proc.). W sprawozdaniu kwartalnym nie znalazły się informacje o zobowiązaniach finansowych (lub ich braku), ale koszty odsetkowe (22 tys. zł w III kwartale) sugerują ich obecność na niskim poziomie. Niemal całość zobowiązań (na poziomie jednostkowym i grupy) stanowiły zobowiązania krótkoterminowe, które na poziomie skonsolidowanym miały 67-proc. pokrycie w majątku obrotowym. Na poziomie jednostkowym wskaźnik bieżącej płynności wynosił 1,27.

W 2017 r. przychody mają wynieść 18,4 mln zł, a wynik netto 7,4 mln zł przy założeniu, że liczba obsługiwanych klientów potroi się względem 2016 r. (do 6,7 tys.) i wzrośnie czterokrotnie względem września 2016 r., gdy było ich 1,8 tys.

Tradycyjne "Naszym zdaniem" opublikujemy po jutrzejszej konferencji prasowej.

Więcej wiadomości o Fachowcy.pl Ventures S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje