niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Famur planuje emisję obligacji w IV kwartale

msd | 10 września 2021
Papiery plasowane będą w ramach – niedawno podwyższonego – programu emisji o wartości do 1 mld zł. Mogą mieć status tzw. zielonych obligacji.

Spółka zawarła z Santander Bankiem, Bankiem Pekao oraz DM BOŚ Banku umowę, na podstawie której będzie mogła wielokrotnie plasować obligacje w ramach programu emisji podwojonego niedawno do 1 mld zł. Zgodnie z brzegowymi warunkami programu, będą to niezabezpieczone papiery ze zmiennym kuponem i okresem spłaty od trzech do 10 lat. Jak już wskazywano pod koniec sierpnia, dług ten może przyjąć formę tzw. zielonych obligacji.

„W przypadku podjęcia przez emitenta decyzji o emisji zielonych obligacji, szczegółowe przeznaczenie środków z emisji zostanie określone w warunkach emisji, przy czym wpływy z emisji będą przeznaczone zgodnie z Green Bond Framework, w tym m.in. na finansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji projektów, które na podstawie i zgodnie z Green Bond Framework będą zakwalifikowane jako tzw. zielone projekty” – podała spółka.

Famur na razie nie ujawnia oczekiwań, co do wartości zaplanowanej na IV kwartał emisji. Spółka zastrzega, że dojdzie do niej pod warunkiem wystąpienia odpowiednich warunków rynkowych.

Na Catalyst notowane jest jedna seria obligacji Famuru o wartości 200 mln zł i terminie spłaty w czerwcu 2024 r. Spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży, a sprzedający kwotuje papiery na 101 proc., co daje 2,43 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Famur S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst