czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Fast Finance wykupuje byłego prezesa

msd | 02 lipca 2018
Windykacyjna spółka zawarła z Jackiem Daroszewskim umowę kupna jego pakietu akcji po cenie znacznie powyżej rynkowej. Transakcja zostanie opłacona potrąceniem wierzytelności.

Spółka kupuje 5,63 mln niedopuszczonych do obrotu imiennych akcji serii A oraz 5 mln notowanych na GPW akcji serii B i C. Łączną cenę transakcji ustalono 15,83 mln zł, a jednostkową cenę akcji na poziomie 1,49 zł (seria A jest uprzywilejowana co do głosi na WZ) wobec rynkowej wyceny wynoszącej 0,81 zł.

Nabycie akcji w celu umorzenia zostanie opłacone poprzez „rozliczenie wzajemnych zobowiązań”. Prawdopodobnie chodzi o potrącenie wierzytelności wynikających z pożyczek udzielonych Jackowi Daroszewskiemu przez spółkę. Na koniec grudnia saldo tych pożyczek sięgało 14,19 mln zł, na co składało się 10,56 mln zł kapitału oraz 3,64 mln zł naliczonych odsetek. Termin spłaty części z tych pożyczek minął jeszcze w grudniu 2016 r. oraz połowie 2017 r. 

Transakcja nie pogarsza sytuacji wierzycieli ani pozostałych akcjonariuszy, a także nie wpływa negatywnie na płynność finansową emitenta – poinformowała spółka.

Nawiasem mówiąc, na udzielone przez Fast Finance pożyczki, w Obligacje.pl zwracamy uwagę od kilku lat, ponieważ spółka praktycznie nie zamienia ich na gotówkę. Dopisuje tylko kolejne odsetki, z czego wykazuje zyski, ale bez faktycznych przepływów pieniężnych. 

Jacek Daroszewski, od którego Fast Finance skupuje akcje stanowiące 42,5 proc. udziału w kapitale, zrezygnował ze stanowiska prezesa przed tygodniem. Decyzję umotywował względami zdrowotnymi.

W opublikowanym w połowie maja sprawozdaniu za I kwartał spółka informowała, że „główni dotychczasowi akcjonariusze nie są zainteresowani zbyciem akcji”. 

Tymczasem na Catalyst warte 5,1 mln zł obligacje FFI0121 z cokwartalną amortyzacją wyceniane są na połowę nominału. 

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje