niedziela, 22 lipca 2018

Newsroom

Fast Finance wykupuje byłego prezesa

msd | 02 lipca 2018
Windykacyjna spółka zawarła z Jackiem Daroszewskim umowę kupna jego pakietu akcji po cenie znacznie powyżej rynkowej. Transakcja zostanie opłacona potrąceniem wierzytelności.

Spółka kupuje 5,63 mln niedopuszczonych do obrotu imiennych akcji serii A oraz 5 mln notowanych na GPW akcji serii B i C. Łączną cenę transakcji ustalono 15,83 mln zł, a jednostkową cenę akcji na poziomie 1,49 zł (seria A jest uprzywilejowana co do głosi na WZ) wobec rynkowej wyceny wynoszącej 0,81 zł.

Nabycie akcji w celu umorzenia zostanie opłacone poprzez „rozliczenie wzajemnych zobowiązań”. Prawdopodobnie chodzi o potrącenie wierzytelności wynikających z pożyczek udzielonych Jackowi Daroszewskiemu przez spółkę. Na koniec grudnia saldo tych pożyczek sięgało 14,19 mln zł, na co składało się 10,56 mln zł kapitału oraz 3,64 mln zł naliczonych odsetek. Termin spłaty części z tych pożyczek minął jeszcze w grudniu 2016 r. oraz połowie 2017 r. 

Transakcja nie pogarsza sytuacji wierzycieli ani pozostałych akcjonariuszy, a także nie wpływa negatywnie na płynność finansową emitenta – poinformowała spółka.

Nawiasem mówiąc, na udzielone przez Fast Finance pożyczki, w Obligacje.pl zwracamy uwagę od kilku lat, ponieważ spółka praktycznie nie zamienia ich na gotówkę. Dopisuje tylko kolejne odsetki, z czego wykazuje zyski, ale bez faktycznych przepływów pieniężnych. 

Jacek Daroszewski, od którego Fast Finance skupuje akcje stanowiące 42,5 proc. udziału w kapitale, zrezygnował ze stanowiska prezesa przed tygodniem. Decyzję umotywował względami zdrowotnymi.

W opublikowanym w połowie maja sprawozdaniu za I kwartał spółka informowała, że „główni dotychczasowi akcjonariusze nie są zainteresowani zbyciem akcji”. 

Tymczasem na Catalyst warte 5,1 mln zł obligacje FFI0121 z cokwartalną amortyzacją wyceniane są na połowę nominału. 

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

 • Sąd zawiesił egzekucję wobec Fast Finance

  16 lipca 2018
  Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego w związku z prywatną pożyczką byłego prezesa i akcjonariusza spółki zostało zawieszone. Fast Finance ma dwa tygodnie na wytoczenie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
  czytaj więcej
 • Komornik prowadzi egzekucję z majątku Fast Finance

  06 lipca 2018
  Egzekucja dotyczy zaciągniętej przez byłego prezesa pożyczki na 13,5 mln zł, którą poręczyła spółka. Końca dobiec natomiast miało postępowanie egzekucyjne prowadzone na wniosek ZUS-u, ale pojawił się kolejny kłopot – wezwanie do zapłaty od Forum TFI.
  czytaj więcej
 • Podstawowe przychody Fast Finance spadły o 41,9 proc. r/r

  18 maja 2018
  Windykator zanotował w I kwartale 3,4 mln zł przychodów z umów przelewu wierzytelności wobec prawie 5,9 mln zł przed rokiem. Wciąż nierozwiązaną kwestią pozostaje płynność, czego obrazem było tylko 84 tys. zł środków pieniężnych na koniec marca.
  czytaj więcej
 • Wyniki Fast Finance spadają, ich jakość też

  20 kwietnia 2018
  Skonsolidowany zysk netto windykatora spadł o 8,7 proc. r/r do niespełna 7,4 mln zł w 2017 r. Fast Finance praktycznie wstrzymał zakupy nowych wierzytelności, faktycznie pracujące aktywa więc maleją i się starzeją na rzecz przyrostu pożyczek, które generują wyłącznie papierowe zyski.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje