sobota, 04 kwietnia 2020

Newsroom

Firmy pożyczkowe chcą, żeby ich obligacje wykupiły instytucje państwowe

msd | 20 marca 2020
Pożyczkodawcy deklarują wsparcie dla swoich klientów, ale tak naprawdę sami mogą potrzebować pomocy. Branżowe organizacje mówią o ryzyku utraty płynności firm pożyczkowych i domagają się wsparcia.

Branża pożyczkowa nie będzie stanie oferować klientom pomocy, jeśli sama nie otrzyma wsparcia – to wnioski ze wspólnej publikacji Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i Związku Przedsiębiorstw Finansowych, do których należą między innymi Bocian Pożyczki i Provident, spółki dobrze znane na Catalyst. 

„FRRF i ZPF, które skupiają firmy pożyczkowe o łącznym ponad 70-procentowym udziale w rynku pożyczek pozabankowych, zwróciły się do Ministra Finansów z wnioskiem o podjęcie działań, które pozwolą utrzymać płynność sektora, w tym m.in. zachować ciągłość zatrudnienia dla kilkudziesięciu tysięcy osób.” – podano w komunikacie obu instytucji.

Zrzeszone w obu organizacjach firmy chcą między innymi zaliczenia strat na niespłaconych pożyczkach do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto domagają się opodatkowania przychodów pozaodsetkowych podatkiem CIT na zasadzie kasowej, co w praktyce oznaczałoby „graniczenie poboru podatku dochodowego CIT tylko do tej części przychodów, które zostały otrzymane przez instytucje pożyczkowe”. 

W związku z epidemią koronawirusa firmy pożyczkowe spodziewają się też kłopotów z dostępem do finansowania w najbliższym czasie.

„Kolejna zmianą, o jaką postuluje sektor jest dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania w celu wsparcia płynności, gdyż w odróżnieniu do banków, firmy pożyczkowe nie finansują swojej działalności w oparciu o depozyty, lecz pozyskują finansowanie z rynku kapitałowego.” – podano

„Branża pożyczkowa wnioskuje także o wykup obligacji korporacyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju lub inną instytucję kontrolowaną przez organy publiczne oraz zawieszenie płatności podatków, składek ZUS oraz innych danin publicznych przez okres pandemii.” – wskazano także. 

Na razie firmy pożyczkowe tłumaczą się tym, że mają znacznie mniejsze możliwości niż sektor bankowy, którego płynność wspiera NBP.

FRRF i ZPF nie tłumaczą na natomiast, jak wyobrażają sobie taki „wykup” obligacji. Poprosiliśmy obie organizacje o szczegóły, wszak to bardzo daleko posunięty postulat, by nie powiedzieć, że kontrowersyjny, nawet jak na obecne okoliczności.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez FRRF i ZPF, blisko 96 proc. biorących udział w badaniu spodziewa się, że epidemia koronawirusa wpłynie na pogorszenie spłacalności pożyczek. Jak wskazano, problemy ze spłatą „mogą dotyczyć nawet do 50 proc. aktywnych klientów”. Z kolei ponad 80 proc. ankietowanych firm spodziewa się problemów z dostępem do finansowania. 

Na Catalyst znajdują się trzy firmy pożyczkowe – Everest Capital, IPF oraz YOLO. Dwie pierwsze to podmioty znane pod marką Bocian Pożyczki oraz Provident. 

W czerwcu tego roku Provident musi spłacić obligacje na 200 mln zł (wcześniej jego spółka-matka ma do spłaty papiery na 44,1 mln GBP na rynku brytyjskim). Aktualnie notowane na Catalyst papiery IPP0620 kwotowane są na 91,5/94 proc. nominału.

W piątek rano grupa IPF, do której należy Provident, poinformowała, że epidemia koronawirusa negatywnie wpłynie na jej działalność operacyjną. Jednocześnie zapewniła, że posiada „mocny” bilans oraz 203 mln GBP dostępnego finansowania.

 • YOLO zawiesza udzielanie pożyczek

  02 kwietnia 2020
  Wystarczył jeden dzień, żeby zapowiedzi ze sprawozdania rocznego spółki stały się faktem – w związku ze znaczącym ograniczeniem kosztów pozaodsetkowych YOLO przestaje udzielać nowych pożyczek. Do odwołania, aż wybierze jeden z dwóch wstępnie nakreślonych scenariuszy.
  czytaj więcej
 • Pierwsze ofiary wśród firm pożyczkowych

  01 kwietnia 2020
  Wstrzymanie akcji pożyczkowej, walka o utrzymanie płynności, czy nawet opóźnienia w realizacji układu z obligatariuszami – to skutki koronawirusa u giełdowych firm pożyczkowych. Na tym nie koniec, bo we wtorek późnym wieczorem prezydent podpisał specustawę o tzw. „tarczy antykryzysowej”, która znacząco zaostrza limit kosztów pozaodsetkowych.
  czytaj więcej
 • Ujemne kapitały własne YOLO i kiepskie perspektywy

  01 kwietnia 2020
  Firma pożyczkowa nie osiągnęła zaplanowanej na 2019 r. trwałej rentowności operacyjnej, musi też mierzyć się z kolejnym problemem – radykalnego cięcia kosztów pozaodsetkowych, czego skutkiem może być wstrzymanie akcji pożyczkowej.
  czytaj więcej
 • Bocian dostał wezwanie do wykupu długu od obligatariusza

  01 kwietnia 2020
  Obligatariusz skorzystał z prawa do złożenia żądania wcześniejszej spłaty nienotowanych papierów o wartości 5,5 mln zł z emisji na 22 mln zł. Jak zaznacza firma pożyczkowa, warunki emisji nie zostały naruszone.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje