poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Ghelamco Invest wyemituje obligacje do 135 mln zł

msd | 17 grudnia 2021
Deweloper ponownie zamierza uplasować 45-miesięczne papiery dłużne, które będą oprocentowane na WIBOR 6M plus 5 pkt proc.

Warta do 135 mln zł emisja obligacji serii PW3 kierowana jest do inwestorów kwalifikowanych. Papiery zostaną zasymilowane z wartą 35 mln zł serią PW2, którą Ghelamco warunkowo przydzieliło przed kilkoma dniami (ich dzień emisji to jednak 29 grudnia). Oznacza to, że większa emisja także będzie oprocentowana na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. przy terminie wykupu ustalonym na wrzesień 2025 r.

Jak zawsze, obligacje zostaną zabezpieczone poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje polskie projekty grupy Ghelamco.

Na Catalyst znajduje się 17 serii obligacji Ghelamco Invest o łącznej wartości niemal 1,3 mld zł. W przyszłym roku spółkę czekają wykupy warte 259 mln zł, natomiast w dwóch kolejnych latach będzie to odpowiednio 215 mln zł oraz 795 mln zł.

Najdłuższe zmiennokuponowe papiery GHI0725 (także 5 pkt proc. marży) wyceniane są w piątek na 100,37 proc. wartości nominalnej.   

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje