wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Ghelamco refinansuje obligacyjne zadłużenie

msd | 29 grudnia 2016
W ramach plasowania nowej emisji deweloper skupił od obligatariuszy starsze papiery o wartości nominalnej 106,9 mln zł.

Spółka nabyła w celu umorzenia obligacje sześciu serii wygasających od listopada 2017 r. do maja 2019 r. Nominalna wartość skupionego długo to 106,9 mln zł, z czego 70 mln zł przypada na serię GHE0118, a 20,1 mln zł na serię GHE0519. Obie emisje zostały zrefinansowane przez Allianz OFE – wynika z dostępnych dla użytkowników Obligacje.pl danych o portfelach funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Realizacja transakcji nabycia obligacji przez emitenta w celu ich umorzenia jest związana z emisją przez emitenta obligacji serii PF w ramach V programu emisji obligacji – podano w komunikacie Ghelamco.

Nowa, kierowana do instytucji, publiczna emisja obligacji Ghelamco warta jest do 230 mln zł. Jej wyniki nie są na razie znane. Czas na zgłaszanie popytu przez inwestorów minął w czwartek 22 grudnia – wynika z niedawnego komunikatu, który znajdował się na stronie dewelopera.

W nowej emisji Ghelamco zapłaci instytucjom WIBOR plus 4,3 pkt. proc. marży za pięcioletnie papiery. Papiery plasowane w tym roku wśród inwestorów detalicznych miały czteroletni tenor przy o 0,3 pkt. proc. niższej marży.

Na Catalyst notowane są obecnie 22 serie obligacji Ghelamco, w tym jedna w euro. Przy cenach nieznacznie poniżej nominału rentowności ośmiu tegorocznych emisji publicznych wynoszą od 5,75 do 6,05 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje