środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Ghelamco skupiło własne obligacje o wartości 43 mln zł

msd | 16 marca 2022
Deweloper nabył w celu umorzenia 2 mln zł papierów wygasających w lipcu tego rok i 40,6 mln zł długu zapadającego w czerwcu 2023 r.

Ghelamco Invest nabyło w środę własne obligacje o łącznej wartości nominalnej 42,7 mln zł. Przeprowadzony przez spółkę skup objął przede wszystkim papiery GHE0623 i GHJ0623, kolejno za 12,2 mln zł oraz 28,4 mln zł, a także niewielka cześć serii GHE0722 (2,1 mln zł z istniejących 30 mln zł).

W osobnym komunikacie spółka przekazała też informację o terminowej spłacie obligacji GHE0322 o wartości 75,5 mln zł. 

Na Catalyst pozostaje 16 serii papierów dłużnych Ghelamco Invest o łącznej wartości 1,23 mld zł (po skupie). W tym roku spółce pozostały do wykupu trzy serie (57,1 mln zł), a w kolejnym pięć (174,3 mln zł). 

Najdłuższe zmiennokuponowe papiery dewelopera z terminami wykupu w latach 2024-2025, za które płaci on WIBOR 6M plus 5 pkt proc., wyceniane są w okolicach 99-100 proc. nominału.

Przed kilkoma dniami Ghelamco sfinalizowało sprzedaż kompleksu The Warsaw Hub za cenę 582,7 mln euro netto. Część pozyskanych wpływów trafiła na spłatę wartego 313,5 mln euro kredytu związanego z finansowaniem projektu.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst