czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Ghelamco skupiło własne obligacje za 13,8 mln zł

msd | 10 grudnia 2019
Deweloper nabył w celu umorzenia po trochu z ośmu różnych serii papierów dłużnych z terminami spłaty w latach 2020-2022.

Najwięcej skupionych obligacji pochodziło z serii GHC1220 (7,17 mln zł), GHE0322 (2 mln zł), a także GHE1221 i GHE1020 (kolejno 1,5 i 1,45 mln zł). Łącznie Ghelamco nabyło w celu umorzenia obligacje o wartości 13,84 mln zł, pochodzące z ośmiu różnych serii o terminach spłaty od marca 2020 r. do marca 2022 r.

O nabyciu papierów dłużnych w celu umorzenia deweloper poinformował tuż po warunkowym przydziale dwóch nowych emisji, z których pozyskał łącznie 120 mln zł wpływów brutto. 

Nowo uplasowane papiery to 3,5-letni dług, za który Ghelamco zobowiązuje się płacić WIBOR plus 4,35 pkt proc. w emisji na 35 mln zł oraz WIBOR plus 4,5 pkt proc. w emisji na 85 mln zł. 

Obie nowe serie trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 19 starszych serii papierów dłużnych dewelopera. Najdłuższe z nich, wygasające w 2022 r., rynek wycenia między 5 a 5,6 proc. rentowności brutto. 

W KNF czeka na zatwierdzenie prospekt emisyjny Ghelamco dla programu emisji o wartości do 350 mln zł, co pozwoli deweloperowi wyjść szerzej z ofertą do inwestorów indywidualnych.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje