sobota, 19 września 2020

Newsroom

Ghelamco warunkowo przydzieliło obligacje na 35 mln zł

msd | 09 grudnia 2019
Deweloper uplasował 3,5-letnie papiery dłużne, za które zapłaci WIBOR 6M plus 4,35 pkt proc. marży. To pierwsza z dwóch zapowiadanych ostatnio emisji.

Podczas trwającej cztery dni subskrypcji zapisy o wartości 38,85 mln zł złożyło 121 inwestorów. Konieczne okazało się dokonanie redukcji, a ostatecznie dług Ghelamco trafi do 120 inwestorów. Dokonany przydział ma na razie charakter warunkowy, a planowana data emisji obligacji to 30 grudnia.

Nowe papiery Ghelamco oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,35 pkt proc. marży, czyli o 0,1 pkt proc. wyższej niż ostatnie emisje dewelopera, przeprowadzone podczas tegorocznych wakacji. W zamian jednak spółka wydłużyła okres spłaty o sześć miesięcy, do trzech i pół roku. 

Warte 35 mln zł papiery serii PP to na razie jedna z dwóch zapowiedzianych ostatnio emisji Ghelamco, z których spółka chciałaby pozyskać łącznie 120 mln zł. Obie oferty mają charakter publiczny, ale bez prospektu i wchodzą w skład VII programu emisji do 400 mln zł, który Ghelamco przyjęło w lipcu ubiegłego roku. 

W KNF na zatwierdzenie czeka natomiast prospekt emisyjny dla VIII programu o wartości do 350 mln zł, który kierowany będzie do szerszego grona inwestorów indywidualnych.

Łącznie na Catalyst znajduje się 19 serii długu dewelopera, z czego najbliższe wykupy przypadać będą w marcu przyszłego roku. Spółka musi spłacić wówczas trzy serie o łącznej wartości 70 mln zł. Jeszcze do niedawna ich wartość wynosiła 130 mln zł, lecz we wrześniu Ghelamco przedterminowo spłaciło część długu.

Najdłuższe obligacje Ghelamco z terminami spłaty w 2022 r. rynek wyceniał przed weekendem z 5,0-5,7 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje