sobota, 31 października 2020

Newsroom

Ghelamco zebrało 64,5 mln zł zapisów w publicznej ofercie obligacji

msd | 18 września 2020
W wartej 55 mln zł prospektowej emisji udział wzięło 277 inwestorów, wobec których konieczne było zredukowanie zapisów średnio o 14,75 proc.

Każdy z 277 inwestorów, którzy złożyli zapisy o wartości 64,52 mln zł, otrzymał przydział obligacji, lecz ze średnią stopą alokacji na poziomie 85,25 proc. 

Średnia wartość każdego zapisu sięgnęła zaś wysokich 232,9 tys. zł, co wynikać może też z charakteru oferty. Prowadziło ją bowiem wyłącznie Biuro Maklerskie PKO BP, gdzie próg wejścia sięgał 50 tys. zł. 

Za 40-miesięczne obligacje deweloper oferował stałe 5,5 proc. odsetek w skali roku wobec 6,1 proc. proponowane w czterech wcześniejszych czerwcowo-lipcowych ofertach, które przyniosły mu 205 mln zł wpływów brutto (przy 436 mln zł popytu).

Uplasowane właśnie papiery serii PPS to ostatnia emisja, którą Ghelamco mogło przeprowadzić w ramach wartego 350 mln zł programu. Kolejne publiczne emisje dewelopera dla inwestorów indywidualnych wymagać będą już nowego prospektu. Z uwagi na czasochłonność przygotowania dokumentu oraz konieczność jego zatwierdzenia przez KNF można się spodziewać, że w perspektywie kilku kolejnych miesięcy Ghelamco nie zaoferuje drobnym inwestorom nowego długu. Spółka z powodzeniem plasuje też jednak emisje wśród inwestorów instytucjonalnych (w ostatnich dniach przydzieliła warte 50 mln zł papiery na rzecz jednej tylko instytucji).

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Ghelamco o łącznej wartości 1,17 mld zł, z czego cztery wygasają jeszcze w tym roku (121 mln zł).

Wszystkie cztery publiczne emisje Ghelamco z czerwca i lipca notowane są pod wspólną nazwą GHE0124. Rynek wycenia je na 101,17 proc. nominału, co daje 5,63 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje