sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Grupa GPW miała wstępnie 45,7 mln zł zysku netto w II kw.

msd | 03 września 2021
Pomimo 12-proc. spadku przychodów ze sprzedaży w stosunku do poprzedniego kwartału, skonsolidowany zysk operacyjny oraz netto Giełdy Papierów Wartościowych urosły w dwucyfrowym tempie, wynika ze wstępnych szacunków.

Przychody grupy GPW spadły o 12 proc. kw./kw. do 98,8 mln zł w II kwartale, ale koszty działalności operacyjnej topniały w tym czasie dwukrotnie szybciej (w I kw. zawiązano rezerwę na opłatę dla KNF). Stąd skonsolidowany zysk operacyjny GPW wzrósł o 11 proc. kw./kw. do 49,8 mln zł, a zysk netto poprawił się o 18 proc. kw./kw., notując 45,7 mln zł. Szacowany przez grupę GPW wynik EBITDA wyniósł 58,4 mln zł w II kwartale i był o 9 proc. wyższy niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Według naszych obliczeń, po sześciu miesiącach tego roku grupa GPW miała łącznie 211,1 mln zł przychodów i 84,4 mln zł zysku netto wobec odpowiednio 198,2 mln zł oraz 72,8 mln zł przed rokiem.

Pełny półroczny raport Giełda Papierów Wartościowych opublikuje dopiero 16 września – późno, jak jeszcze nigdy wcześniej. Dość wspomnieć, że w latach 2013-2019 GPW regularnie publikowała półroczne sprawozdania jeszcze pod koniec lipca (w 2020 r. był to 16 sierpnia).

Ze wstępnymi szacunkami wyników GPW za II kwartał wiąże się też inna ciekawostka – trafiły one na rynek poza systemem ESPI, wyłącznie w formie komunikatu prasowego. To najnowsza – i dość kontrowersyjna – oficjalna wskazówka Giełdy, co do stosowania tegorocznych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 

Notowane na Catalyst zmiennokuponowe obligacje GPW0122 (WIBOR plus 0,95 pkt proc.), które wygasają w styczniu przyszłego roku, trudno już kupić z dodatnią rentownością. Nieco dłuższa stałokuponowa seria GPW1022 (3,19 proc.) wyceniana jest przez sprzedającego na 102,45 proc., co dałoby 0,7 proc. rentowności brutto (ale minus 0,1 proc. netto, jeśli wliczyć prowizję maklerską).

Więcej wiadomości kategorii Catalyst