niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

GTC kupuje dwa biurowce za 160 mln euro

msd | 28 kwietnia 2021
Deweloper przejmie w Budapeszcie dwa budynki biurowe za 160,3 mln euro, na co wykorzysta środki własne, kredyt bankowy oraz wpływy z niedawnych emisji zielonych obligacji.

Kontrolowany przez GTC podmiot zawarł umowę zakupu 100 proc. udziałów w węgierskiej spółce Winmark, która jest właścicielem dwóch w pełni wynajętych budynków biurowych o łącznej powierzchni 41,8 tys. mkw. Deweloper zamierza utrzymać nieruchomości we własnym portfelu, aby czerpać przychody z najmu.

- Te dwie nieruchomości z łącznym NOI (dochód operacyjny netto – red.) na poziomie 8,9 mln EUR znacząco przyczynią się do generowanego przez nas FFO (środki z działalności operacyjnej – red.). Zakup zostanie sfinansowany z środków własnych, w połączeniu z finansowaniem bankowym i zielonymi obligacjami wyemitowanymi na przełomie 2020 i 2021 roku – powiedział Ariel Ferstman, dyrektor finansowy GTC, cytowany w komuniakcie prasowym.

Sam kredyt bankowy pokryć ma połowę (ok. 80 mln euro) ceny zakupu, wynika z komunikatu bieżącego dewelopera.

Finalizacja wartej 160,3 mln euro transakcji oczekiwana jest jeszcze w tym kwartale.

Grupa GTC zakończyła ubiegły rok z rekordowym 272 mln euro środków pieniężnych, do czego przyłożyła się sprzedaż biurowca, a także emisja nowego długu. Pod koniec roku deweloper uplasował bowiem w ramach programu prowadzonego przez węgierski bank centralny zielone obligacje o wartości 110,8 mln euro. Natomiast w marcu tego roku pozyskał na tamtejszym rynku kolejne 53,8 mln euro z emisji długu, także zielonego. 

Zielony dług GTC nie będzie notowany na warszawskiej GPW, gdzie znajdują się dwie starsze serie papierów dłużnych dewelopera – GTC0422 o wartości 9,4 mln euro oraz GTC1123 na 220 mln zł. Żadnymi z nich do transakcji jednak nie dochodzi. 

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje