niedziela, 07 marca 2021

Newsroom

GTC odnotuje stratę netto w IV kw.

msd | 22 grudnia 2020
W wynikach ostatniego kwartału deweloper zaksięguje około 74 mln euro straty na aktualizacji wartości nieruchomościowych aktywów. Jak sam wskazuje, tym razem powinno obejść się bez naruszenia wskaźników finansowych określonych w umowach kredytowych.

Tym razem wartość nieruchomości inwestycyjnych grupy GTC zostanie obniżona o 74 mln euro, czyli 3,4 proc. względem stanu z końca III kwartału (2,161 mld euro). Jak wskazano, ponad połowa (ok. 40 mln euro) straty wykazanej na aktualizacji aktywów przypisana zostanie sektorowi handlowemu, w tym warszawskiej Galerii Północnej. Pozostała część (ok. 34 mln euro) przypadać ma na sektor biurowy, w którym GTC zaobserwowało „łagodne osłabienie rentowności i warunków najmu”.

Spadek wartości nieruchomości i związana z tym strata netto nie powinny jednak doprowadzić do naruszenia wskaźników finansowych określonych w umowach kredytowych, wynika z komunikatu GTC. 

Poprzednią pandemiczną aktualizację portfela nieruchomości deweloper przeprowadził w I półroczu obniżając wówczas ich wartość o 62 mln euro, co wymagało – zakończonych sukcesem – negocjacji z bankami w sprawie czasowego poluzowania kowenantów. 

„Spółka utrzymuje silną pozycję gotówkową, która umożliwia wypełnienie zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia” – podało GTC.

W miniony piątek deweloper spłacił warte 10,1 mln euro obligacje. Dwa tygodnie wcześniej uplasował poprzez węgierską spółkę zależną zielone papiery na 110,8 mln euro. Emisja zrealizowana w ramach programu prowadzonego przez węgierski bank centralny, który także mógł obejmować obligacje, nie trafi do obrotu na warszawskim parkiecie.

Na GPW notowane są trzy serie długu GTC – dwie w euro i jedna w złotych, lecz ta ostatnia znajduje się wyłącznie na rynku hurtowym. 

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje