niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

GTC wprowadziło na Catalyst kolejną emisję w euro

msd | 08 lutego 2018
Trzyletnie niezabezpieczone papiery komercyjnego dewelopera oprocentowane są na stałe 3,5 proc. w skali roku.

To najniżej oprocentowana z dotychczasowych emisji obligacji, które GTC przeprowadziło we wspólnej walucie. Na Catalyst notowane są też cztery wcześniejsze serie trzyletniego długu w euro, wszystkie oprocentowane na stałe 3,75 proc.

Debiutujące obligacje warte są 10,1 mln EUR wobec 22,5 mln EUR, które oferowano na rynku pierwotnym. Emisja prowadzona była w trybie publicznym, ale bez prospektu, zapisy przyjmowane były bowiem od 100 tys. EUR i od profesjonalnych klientów. Nowy dług GTC objęło 38 inwestorów.

Warunki emisji dają GTC prawo do przedterminowego wykupu, najwcześniej na 18 miesięcy przed ostatecznym terminem spłaty. Spółka musiałaby wówczas zapłacić obligatariuszom 0,75 proc. premii, w dwóch kolejnych terminach (wcześniejsza spłata może następować w dniach płatności odsetek) jej wysokość maleje zaś odpowiednio do 0,5 oraz 0,25 proc. W warunkach emisji zapisano także szereg kowenantów, wśród których znalazły się między innymi wskaźniki dług netto/aktywa (do 60 proc.), zabezpieczony dług netto/aktywa (do 50 proc.) oraz przychód operacyjny netto/odsetki (min. 150 proc.). 

Do godz. 14 nie handlowano debiutującymi papierami GTC1220, nie wystawiono także ofert kupna/sprzedaży. Na starszych emisjach w euro w tym roku do transakcji jeszcze nie dochodziło, a ich zakup nie jest obecnie możliwy, także z powodu braku ofert sprzedaży.

Na Catalyst notowane są także dwie serie obligacji GTC w złotych. Zapadająca w kwietniu tego roku seria GTC0418 na 98,1 mln zł (po amortyzacji) notowana jest wyłącznie na BondSpot.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje