sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

GTC wprowadziło na Catalyst kolejną emisję w euro

msd | 08 lutego 2018
Trzyletnie niezabezpieczone papiery komercyjnego dewelopera oprocentowane są na stałe 3,5 proc. w skali roku.

To najniżej oprocentowana z dotychczasowych emisji obligacji, które GTC przeprowadziło we wspólnej walucie. Na Catalyst notowane są też cztery wcześniejsze serie trzyletniego długu w euro, wszystkie oprocentowane na stałe 3,75 proc.

Debiutujące obligacje warte są 10,1 mln EUR wobec 22,5 mln EUR, które oferowano na rynku pierwotnym. Emisja prowadzona była w trybie publicznym, ale bez prospektu, zapisy przyjmowane były bowiem od 100 tys. EUR i od profesjonalnych klientów. Nowy dług GTC objęło 38 inwestorów.

Warunki emisji dają GTC prawo do przedterminowego wykupu, najwcześniej na 18 miesięcy przed ostatecznym terminem spłaty. Spółka musiałaby wówczas zapłacić obligatariuszom 0,75 proc. premii, w dwóch kolejnych terminach (wcześniejsza spłata może następować w dniach płatności odsetek) jej wysokość maleje zaś odpowiednio do 0,5 oraz 0,25 proc. W warunkach emisji zapisano także szereg kowenantów, wśród których znalazły się między innymi wskaźniki dług netto/aktywa (do 60 proc.), zabezpieczony dług netto/aktywa (do 50 proc.) oraz przychód operacyjny netto/odsetki (min. 150 proc.). 

Do godz. 14 nie handlowano debiutującymi papierami GTC1220, nie wystawiono także ofert kupna/sprzedaży. Na starszych emisjach w euro w tym roku do transakcji jeszcze nie dochodziło, a ich zakup nie jest obecnie możliwy, także z powodu braku ofert sprzedaży.

Na Catalyst notowane są także dwie serie obligacji GTC w złotych. Zapadająca w kwietniu tego roku seria GTC0418 na 98,1 mln zł (po amortyzacji) notowana jest wyłącznie na BondSpot.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

 • GTC z ratingiem inwestycyjnym w Izraelu

  14 lutego 2019
  Izraelska agencja ratingowa przyznała deweloperowi ocenę na poziomie A2.il dla spłaty zadłużenia w kwocie do 70 mln euro, które GTC może zaciągnąć na lokalnym rynku. Ocena ma właśnie charakter lokalny i odpowiada – także lokalnym – Aa2/AA na skali ratingowej innych agencji.
  czytaj więcej
 • GTC zrefinansowało trzy biurowce

  07 stycznia 2019
  Deweloper zawarł umowy kredytowe o wartości 94,6 mln euro. Zdaniem GTC zrefinansowanie biurowców pozwoli wygenerować ponad 50 mln euro wolnych przepływów pieniężnych.
  czytaj więcej
 • Rosną podstawowe przychody GTC

  15 listopada 2018
  Deweloper osiągnął 38 mln EUR przychodów z wynajmu w III kwartale wobec 30 mln EUR przed rokiem. Pomimo niższych zysków poprawił też przepływy operacyjne. Gotówki na rachunkach jednak nie przybyło, bo GTC sporo wydało na inwestycje i spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Nieco wyższe wskaźniki zadłużenia GTC

  27 sierpnia 2018
  Zobowiązania finansowe komercyjnego dewelopera wzrosły w II kwartale o 427 mln zł do 4,98 mld zł. Spadło natomiast saldo gotówki, co dodatkowo podniosło wartość długu netto. Środki pieniężne to wciąż jednak ponad 0,6 mld zł, co pozwala mówić o dobrej płynności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • RCI Leasing Polska debiutuje na Catalyst

  22 lutego 2019
  Spółka leasingowa, należąca do francuskiego RCI Banque, finansowego ramienia grupy Renault, wprowadziła do obrotu trzyletnie papiery, za które płaci WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Zacięta walka o Prime Car Management

  21 lutego 2019
  Dzień po pojawieniu się trzeciego chętnego na zakup spółki Hitachi Capital Polska ponownie podwyższyło oferowaną w wezwaniu cenę, tym razem z 18,05 zł do 22,25 zł za jedną akcję.
  czytaj więcej
 • mBank miał 1,09 mld zł skonsolidowanego zysku netto

  08 lutego 2018
  Pomimo rekordowych dochodów wynik netto bankowej grupy spadł o 10,5 proc. r/r. W perspektywie dwóch lat mBank chce natomiast wrócić do około 1,3 mld zł zysku netto. Sytuacja kapitałowa banku pozostaje mocna, brak więc konieczności emisji obligacji podporządkowanych.
  czytaj więcej
 • Spadek obrotów na Catalyst w styczniu

  08 lutego 2018
  Sesyjne obroty obligacjami na GPW spadły o 21,6 proc. r/r do 171,6 mln zł – wynika z danych GPW. Wprawdzie handel długiem firm nieco wzrósł, ale tylko za sprawą dużych transakcji na rynku hurtowym BondSpot.
  czytaj więcej

Emisje