wtorek, 13 listopada 2018

Newsroom

GTC wprowadziło na Catalyst kolejną emisję w euro

msd | 08 lutego 2018
Trzyletnie niezabezpieczone papiery komercyjnego dewelopera oprocentowane są na stałe 3,5 proc. w skali roku.

To najniżej oprocentowana z dotychczasowych emisji obligacji, które GTC przeprowadziło we wspólnej walucie. Na Catalyst notowane są też cztery wcześniejsze serie trzyletniego długu w euro, wszystkie oprocentowane na stałe 3,75 proc.

Debiutujące obligacje warte są 10,1 mln EUR wobec 22,5 mln EUR, które oferowano na rynku pierwotnym. Emisja prowadzona była w trybie publicznym, ale bez prospektu, zapisy przyjmowane były bowiem od 100 tys. EUR i od profesjonalnych klientów. Nowy dług GTC objęło 38 inwestorów.

Warunki emisji dają GTC prawo do przedterminowego wykupu, najwcześniej na 18 miesięcy przed ostatecznym terminem spłaty. Spółka musiałaby wówczas zapłacić obligatariuszom 0,75 proc. premii, w dwóch kolejnych terminach (wcześniejsza spłata może następować w dniach płatności odsetek) jej wysokość maleje zaś odpowiednio do 0,5 oraz 0,25 proc. W warunkach emisji zapisano także szereg kowenantów, wśród których znalazły się między innymi wskaźniki dług netto/aktywa (do 60 proc.), zabezpieczony dług netto/aktywa (do 50 proc.) oraz przychód operacyjny netto/odsetki (min. 150 proc.). 

Do godz. 14 nie handlowano debiutującymi papierami GTC1220, nie wystawiono także ofert kupna/sprzedaży. Na starszych emisjach w euro w tym roku do transakcji jeszcze nie dochodziło, a ich zakup nie jest obecnie możliwy, także z powodu braku ofert sprzedaży.

Na Catalyst notowane są także dwie serie obligacji GTC w złotych. Zapadająca w kwietniu tego roku seria GTC0418 na 98,1 mln zł (po amortyzacji) notowana jest wyłącznie na BondSpot.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

 • Nieco wyższe wskaźniki zadłużenia GTC

  27 sierpnia 2018
  Zobowiązania finansowe komercyjnego dewelopera wzrosły w II kwartale o 427 mln zł do 4,98 mld zł. Spadło natomiast saldo gotówki, co dodatkowo podniosło wartość długu netto. Środki pieniężne to wciąż jednak ponad 0,6 mld zł, co pozwala mówić o dobrej płynności.
  czytaj więcej
 • Jeszcze więcej gotówki na rachunkach GTC

  24 maja 2018
  Na koniec I kwartału deweloper miał 183 mln EUR środków pieniężnych, które pokrywały niemal całość jego krótkoterminowych zobowiązań. Jednak kolejne miesiące po zamknięciu kwartału to też sporo wydatków.
  czytaj więcej
 • GTC wprowadził do obrotu szóstą serię obligacji w euro

  06 kwietnia 2018
  Ponowie są to trzyletnie niezabezpieczone papiery, ale tym razem oprocentowane na stałe 3,7 proc. rocznie wobec 3,5 proc. poprzednim razem, ale i 3,75 proc. w czterech jeszcze wcześniejszych emisjach.
  czytaj więcej
 • GTC wystawione na sprzedaż

  03 kwietnia 2018
  Fundusz Lone Star, który posiada 61,1 proc. udziału w kapitale dewelopera, rozważa sprzedaż jego akcji inwestorowi strategicznemu lub finansowemu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Słabe wyniki Prime Car Management

  13 listopada 2018
  Leasingowa grupa miała w III kwartale niecałe 0,7 mln zł zysku netto wobec 8,3 mln zł przed rokiem. Jej zadłużenie wciąż rośnie, a do naruszenia obligacyjnego kowenantu nie doszło tylko dzięki decyzji podjętych na wrześniowym zgromadzeniu obligatariuszy.
  czytaj więcej
 • Bilans M.W. Trade wciąż się zwija

  13 listopada 2018
  Aktywa spółki nieprzerwanie spadają od 12 kwartałów. W ślad za nimi coraz niższe jest też jej zadłużenie. Podobnie jednak, jak i zyski. W III kwartale wynik netto spadł poniżej 1 mln zł.
  czytaj więcej
 • mBank miał 1,09 mld zł skonsolidowanego zysku netto

  08 lutego 2018
  Pomimo rekordowych dochodów wynik netto bankowej grupy spadł o 10,5 proc. r/r. W perspektywie dwóch lat mBank chce natomiast wrócić do około 1,3 mld zł zysku netto. Sytuacja kapitałowa banku pozostaje mocna, brak więc konieczności emisji obligacji podporządkowanych.
  czytaj więcej
 • Spadek obrotów na Catalyst w styczniu

  08 lutego 2018
  Sesyjne obroty obligacjami na GPW spadły o 21,6 proc. r/r do 171,6 mln zł – wynika z danych GPW. Wprawdzie handel długiem firm nieco wzrósł, ale tylko za sprawą dużych transakcji na rynku hurtowym BondSpot.
  czytaj więcej

Emisje