wtorek, 22 maja 2018

Newsroom

GTC wprowadziło na Catalyst kolejną emisję w euro

msd | 08 lutego 2018
Trzyletnie niezabezpieczone papiery komercyjnego dewelopera oprocentowane są na stałe 3,5 proc. w skali roku.

To najniżej oprocentowana z dotychczasowych emisji obligacji, które GTC przeprowadziło we wspólnej walucie. Na Catalyst notowane są też cztery wcześniejsze serie trzyletniego długu w euro, wszystkie oprocentowane na stałe 3,75 proc.

Debiutujące obligacje warte są 10,1 mln EUR wobec 22,5 mln EUR, które oferowano na rynku pierwotnym. Emisja prowadzona była w trybie publicznym, ale bez prospektu, zapisy przyjmowane były bowiem od 100 tys. EUR i od profesjonalnych klientów. Nowy dług GTC objęło 38 inwestorów.

Warunki emisji dają GTC prawo do przedterminowego wykupu, najwcześniej na 18 miesięcy przed ostatecznym terminem spłaty. Spółka musiałaby wówczas zapłacić obligatariuszom 0,75 proc. premii, w dwóch kolejnych terminach (wcześniejsza spłata może następować w dniach płatności odsetek) jej wysokość maleje zaś odpowiednio do 0,5 oraz 0,25 proc. W warunkach emisji zapisano także szereg kowenantów, wśród których znalazły się między innymi wskaźniki dług netto/aktywa (do 60 proc.), zabezpieczony dług netto/aktywa (do 50 proc.) oraz przychód operacyjny netto/odsetki (min. 150 proc.). 

Do godz. 14 nie handlowano debiutującymi papierami GTC1220, nie wystawiono także ofert kupna/sprzedaży. Na starszych emisjach w euro w tym roku do transakcji jeszcze nie dochodziło, a ich zakup nie jest obecnie możliwy, także z powodu braku ofert sprzedaży.

Na Catalyst notowane są także dwie serie obligacji GTC w złotych. Zapadająca w kwietniu tego roku seria GTC0418 na 98,1 mln zł (po amortyzacji) notowana jest wyłącznie na BondSpot.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Na pozór wysokie kapitały własne XSystem

  22 maja 2018
  Znajdująca się w upadłości spółka wykazywała na koniec marca 11 mln zł skonsolidowanych aktywów i 7,4 mln zł zobowiązań. Ocena na tej podstawie szans odzyskania pieniędzy przez wierzycieli byłaby jednak błędem.
  czytaj więcej
 • PKO BP miał 757 mln zł skonsolidowanego zysku netto

  22 maja 2018
  W I kwartale zysk netto bankowej grupy wzrósł o 44,2 proc. r/r, do czego przysłużył się przede wszystkim wyraźnie lepszy wynik odsetkowy. Po emisji podporządkowanego długu współczynnik wypłacalności PKO BP zanotował wzrost.
  czytaj więcej
 • mBank miał 1,09 mld zł skonsolidowanego zysku netto

  08 lutego 2018
  Pomimo rekordowych dochodów wynik netto bankowej grupy spadł o 10,5 proc. r/r. W perspektywie dwóch lat mBank chce natomiast wrócić do około 1,3 mld zł zysku netto. Sytuacja kapitałowa banku pozostaje mocna, brak więc konieczności emisji obligacji podporządkowanych.
  czytaj więcej
 • Spadek obrotów na Catalyst w styczniu

  08 lutego 2018
  Sesyjne obroty obligacjami na GPW spadły o 21,6 proc. r/r do 171,6 mln zł – wynika z danych GPW. Wprawdzie handel długiem firm nieco wzrósł, ale tylko za sprawą dużych transakcji na rynku hurtowym BondSpot.
  czytaj więcej

Emisje