poniedziałek, 25 marca 2019

Newsroom

GTC zrefinansowało trzy biurowce

msd | 07 stycznia 2019
Deweloper zawarł umowy kredytowe o wartości 94,6 mln euro. Zdaniem GTC zrefinansowanie biurowców pozwoli wygenerować ponad 50 mln euro wolnych przepływów pieniężnych.

Nowe umowy, jak podała spółka, poprawiają profil zapadalności jej długu oraz amortyzacji kredytów. Dodatkowo GTC ma zaoszczędzić w ten sposób prawie 1 mln euro rocznie. 

- Nowe umowy kredytowe wygenerują ponad 50 mln euro wolnych przepływów pieniężnych, co dodatkowo wzmocni naszą silną pozycję finansową i otworzy nas na nowe możliwości w 2019 r. Poprawa profilu zapadalności długu oraz amortyzacji kredytów i kosztów odsetek wspiera wzrost FFO (fundusze z działalności operacyjnej – red.). Doceniamy zaufanie, jakim banki darzą nas i nasze projekty – powiedział Erez Boniel, dyrektor finansowy GTC, cytowany w komunikacie prasowym.

Umowy refinansowania objęły biurowce GTC White House w Budapeszcie, FortyOne w Belgradzie oraz Artico w Warszawie. Pierwsze dwa uzyskały po 40 mln euro finansowania, ostatni zaś 14,6 mln euro. 

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji GTC, w tym sześć w euro. Deweloper musi wykupić w tym roku papiery na łączną kwotę około 190,5 mln zł. W marcu zapada bowiem złotowa emisja na 66,7 mln zł, a pod koniec października wygasają dwie kolejne serie o łącznej wartości 28,8 mln euro. 

Wygasającymi w marcu złotowymi papierami GTC0319 po raz ostatni handlowano 28 grudnia. Dług ten wyceniono wówczas na 100 proc. nominału. Aktualnie zaś kwotowany jest na 100,01/100,8 proc. (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

 • GTC z ratingiem inwestycyjnym w Izraelu

  14 lutego 2019
  Izraelska agencja ratingowa przyznała deweloperowi ocenę na poziomie A2.il dla spłaty zadłużenia w kwocie do 70 mln euro, które GTC może zaciągnąć na lokalnym rynku. Ocena ma właśnie charakter lokalny i odpowiada – także lokalnym – Aa2/AA na skali ratingowej innych agencji.
  czytaj więcej
 • Rosną podstawowe przychody GTC

  15 listopada 2018
  Deweloper osiągnął 38 mln EUR przychodów z wynajmu w III kwartale wobec 30 mln EUR przed rokiem. Pomimo niższych zysków poprawił też przepływy operacyjne. Gotówki na rachunkach jednak nie przybyło, bo GTC sporo wydało na inwestycje i spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Nieco wyższe wskaźniki zadłużenia GTC

  27 sierpnia 2018
  Zobowiązania finansowe komercyjnego dewelopera wzrosły w II kwartale o 427 mln zł do 4,98 mld zł. Spadło natomiast saldo gotówki, co dodatkowo podniosło wartość długu netto. Środki pieniężne to wciąż jednak ponad 0,6 mld zł, co pozwala mówić o dobrej płynności.
  czytaj więcej
 • Jeszcze więcej gotówki na rachunkach GTC

  24 maja 2018
  Na koniec I kwartału deweloper miał 183 mln EUR środków pieniężnych, które pokrywały niemal całość jego krótkoterminowych zobowiązań. Jednak kolejne miesiące po zamknięciu kwartału to też sporo wydatków.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • J. W. Construction obniżył płynność gotówkową

  25 marca 2019
  Zerowe przepływy operacyjne w IV kwartale oraz poniesione w tym czasie wydatki na inwestycje i spłatę zadłużenia uszczupliły gotówkowe zasoby dewelopera. Do tego wzrosły też jego krótkoterminowe zobowiązania, głównie odsetkowe.
  czytaj więcej
 • Bankowe finansowanie Bestu jednak niższe

  22 marca 2019
  W październiku ubiegłego roku Best informował o warunkowym zwiększeniu kwoty dostępnego kredytu z 50 mln zł do 250 mln zł. Umowa nie weszła jednak w życie. Być może wejdzie teraz, ale z niższym limitem.
  czytaj więcej
 • Raport: Wykupy na Catalyst w 2019 r.

  07 stycznia 2019
  Wartość wygasających w tym roku obligacji korporacyjnych na Catalyst to 14,6 mld zł. Dla wielu emitentów pozyskanie refinansowania może okazać się wyzwaniem, mimo że ich sytuacja ekonomiczna wcale nie musiała ulec istotnemu pogorszeniu. Głównym problemem mogą się okazać wprowadzane regulacje oraz wyraźnie niższy popyt ze strony inwestorów.
  czytaj więcej
 • Fundusz MCI otrzymał 254,8 mln zł ze sprzedaży Dotpay i eCard

  04 stycznia 2019
  MCI.PrivateVentures FIZ z wydzielonym MCI.EuroVentures 1.0 zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży 75,4 proc. udziałów w spółce Dotcard, właścicielu operatorów płatności eCard i Dotpay.
  czytaj więcej

Emisje