wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

GTC zrefinansowało trzy biurowce

msd | 07 stycznia 2019
Deweloper zawarł umowy kredytowe o wartości 94,6 mln euro. Zdaniem GTC zrefinansowanie biurowców pozwoli wygenerować ponad 50 mln euro wolnych przepływów pieniężnych.

Nowe umowy, jak podała spółka, poprawiają profil zapadalności jej długu oraz amortyzacji kredytów. Dodatkowo GTC ma zaoszczędzić w ten sposób prawie 1 mln euro rocznie. 

- Nowe umowy kredytowe wygenerują ponad 50 mln euro wolnych przepływów pieniężnych, co dodatkowo wzmocni naszą silną pozycję finansową i otworzy nas na nowe możliwości w 2019 r. Poprawa profilu zapadalności długu oraz amortyzacji kredytów i kosztów odsetek wspiera wzrost FFO (fundusze z działalności operacyjnej – red.). Doceniamy zaufanie, jakim banki darzą nas i nasze projekty – powiedział Erez Boniel, dyrektor finansowy GTC, cytowany w komunikacie prasowym.

Umowy refinansowania objęły biurowce GTC White House w Budapeszcie, FortyOne w Belgradzie oraz Artico w Warszawie. Pierwsze dwa uzyskały po 40 mln euro finansowania, ostatni zaś 14,6 mln euro. 

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji GTC, w tym sześć w euro. Deweloper musi wykupić w tym roku papiery na łączną kwotę około 190,5 mln zł. W marcu zapada bowiem złotowa emisja na 66,7 mln zł, a pod koniec października wygasają dwie kolejne serie o łącznej wartości 28,8 mln euro. 

Wygasającymi w marcu złotowymi papierami GTC0319 po raz ostatni handlowano 28 grudnia. Dług ten wyceniono wówczas na 100 proc. nominału. Aktualnie zaś kwotowany jest na 100,01/100,8 proc. (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje