wtorek, 22 września 2020

Newsroom

i2 Development skupiło własne obligacje za 0,5 mln zł

msd | 14 stycznia 2020
Wrocławski deweloper nabył w poniedziałek 504 własne obligacje I2D0220, każda o wartości nominalnej 1 tys. zł.

Niemal wszystkie skupione w poniedziałek papiery i2 Development nabyło w transakcji pozagiełdowej. 

Spółka prowadzi skup obligacji I2D0220 od połowy grudnia. Dotychczas nabyła w jego ramach 583 walory o łącznej wartości nominalnej 583 tys. zł. Deweloper zamierza skupować papiery do 17 stycznia. 

Termin wykupu wartej 15 mln zł emisji (14,4 mln zł uwzględniając skup) przypada na 6 lutego. Aktualnie obligacje te wyceniane są na 100 proc. nominału. 

Na Catalyst notowane są też dwie inne serie długu i2 Development, w tym jedna także zapadająca w 2020 r. To seria I2D1220 na 15,1 mln zł, która tanieje we wtorek o 1,1 pkt proc. do 98,9 proc. nominału. 

W grudniu deweloper przesunął termin spłaty nienotowanych na Catalyst papierów serii C na 30 mln zł, które miały wygasać 5 stycznia. Połowę emisji (15,3 mln zł) spółka zobowiązała się spłacić 5 kwietnia, zaś pozostałą część zrolowała na nowe 15-miesięczne papiery.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje