piątek, 15 stycznia 2021

Newsroom

Idea Bank zapowiada korzystny wpływ obniżki stóp na wynik odsetkowy

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 04 sierpnia 2020
Bank ocenia, że decyzje RPP o obniżeniu stopy referencyjnej do 0,1 proc. mogą poprawić jego wynik odsetkowy o 11-33 mln zł.

Szacowany przez bank dodatni efekt obniżenia stóp procentowych ma wynikać z „kompensaty spadku dochodów odsetkowych przez bardziej niż proporcjonalny spadek kosztów odsetkowych”.

Wskazany przez bank przedział odnosi się kolejno do scenariusza negatywnego i pozytywnego. W tym pierwszym decyzja RPP poprawi wynik odsetkowy banku o 11 mln zł.

„Relatywnie wysoki poziom kosztów pozyskania depozytów poprzedzający obniżki stóp procentowych przez RPP, stwarza przesłanki umożliwiające emitentowi, w wariancie optymistycznym, na pełniejsze uwzględnienie w koszcie pozyskania depozytów obniżek stóp procentowych przez RPP. W wariancie pesymistycznym emitent zakłada dłuższy okres dostosowania oraz niższą redukcję kosztu pozyskania depozytów względem wariantu optymistycznego” – poinformował Idea Bank.

Bank zwyczajowo zastrzegł, że ostateczny wpływ decyzji RPP na wynik odsetkowy zależeć będzie od realizacji założeń biznesowych, konkurencji cenowej w sektorze, sytuacji makroekonomicznej oraz zachowań konsumentów.

W lipcu KNF odrzuciła plan naprawczy Idea Banku i dała mu trzy miesiące na przedstawienie nowego.

Według ostatniego sprawozdania finansowego, na koniec marca bankowej grupie brakowało blisko miliard funduszy własnych, w tym ponad 0,85 mld zł kapitału Tier 1. Jej współczynnik kapitału Tier 1 znajdował się wówczas na granicy zera (0,06 proc.).

W ostatnich dniach bank informował o planach sprzedaży spółek Idea Money i Idea Getin Leasing do innych podmiotów powiązanych z Leszkiem Czarneckim. W perspektywie kilku kolejnych miesięcy Idea Bank chce też podnieść kapitał poprzez emisję nowych akcji.

W ubiegłym tygodniu bank spłacił w terminie podporządkowane obligacje serii H o wartości 23,5 mln zł. W kolejnych tygodniach, między 11 sierpnia a 23 września, musi spłacić 12 kolejnych serii o łącznej wartości 220,6 mln zł. Tylko jedna z nich znajduje się na Catalyst. To warta 30,4 mln zł z terminem spłaty 14 sierpnia, która po wtorkowej sesji zostanie wycofana z obrotu. Na pożegnanie z GPW papiery IDA0820 wyceniane są na 98,9 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje