wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

Indeks Rynku Obligacji (24.02)

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 27 lutego 2017
Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 24 lutego 2017 zanotowała rekordowo niski poziom 3,19 pkt proc., co oznacza spadek o 0,15 pkt proc. w stosunku do poprzedniego pomiaru.

Potwierdza to moje „odczucia”, że obecnie na rynku Catalyst jest stosunkowo drogo i trudno dobrać do portfela emitentów oferujących dobrą relację zysku do ryzyka.

Indeks Rynku Obligacji 20170224

Wartość stopy bazowej WIBOR 3M od dłuższego czasu się nie zmienia i pozostaje na poziomie 1,73 proc. Nie zmieniająca się baza oprocentowania obligacji (WIBOR), przy rosnącej inflacji oznacza, że realne zyski z obligacji korporacyjnych (ale i lokat) spadają. Mimo tego, ceny obligacji na Catalyst zachowują się mocno. Ciekawe czy taki trend jest do utrzymania w dłuższym okresie.

Na rynku Catalyst w ubiegłym tygodniu nie pojawił się żaden nowy emitent, natomiast zniknęła z niego spółka Unidevelopment (wykup obligacji w marcu). Do notowań weszły dwie serie obligacji MurapoluMUR1019 oraz MU11019, o łącznej wartości 15 mln zł. Z obrotu wycofana została również emisja obligacji Kruka (KRU0317) o wartości 60 mln zł.

Za medianę, czyli emitenta obligacji ze „środkową” rentownością, stanowiącą bazę dla Indeksu, w związku z wycofaniem z obrotu Unidevelopment i parzystą liczbą firm wchodzących w skład Indeksu odpowiadają dwie spółki, Dekpol i Multimedia Polska.

Ciekawe wydarzenia i informacje z ubiegłego tygodnia (alfabetycznie)

Do rekordowo niskich rentowności powróciły rentowności spółki AOW Faktoring. W ubiegłym tygodniu opublikowała raport za 2016 rok, a w marcu z kolei przypada spłata obligacji AOW0317 na 5 mln zł.

Średnia rentowność brutto obligacji AOW Faktoring

Kolejne pozytywne rekordy biją obligacje korporacyjne Getin Noble Banku, ich rentowność brutto zbliża się do 6,5 proc. Poniżej imponujący wykres rentowności. Gratulacje dla inwestorów, którzy zachowali zimną krew w okresach dużej niepewności związanej z wycenami tych obligacji.

Średnia rentowność brutto obligacji GNB

Warto zauważyć, że w momencie najwyższej nerwowości dotyczącej notowań banku, Agencja Eurorating, jakby wbrew rynkowej tendencji, zmieniła perspektywę jego oceny z B+ negatywnej na B+ stabilną. Co nie zmienia faktu, że GNB nadal znajduje się wśród najniżej ocenianych banków, w grupie wysokiego ryzyka kredytowego.

W poprzednim wpisie zwracałem uwagę na niepoparty żadnymi informacjami wzrost rentowności (spadek cen) obligacji Medicalgorithmics, wygląda na to, że negatywny trend został odwrócony.

Rentowność brutto obligacji Medicalgorithmics

Wysokie ceny obligacji na Catalyst nie ułatwiają wyszukiwania okazji inwestycyjnych, również rynek emisji pierwotnych aktualnie nie rozpieszcza inwestorów liczbą nowych emisji. Być może zakończenie okresu ferii i nowy miesiąc przyniesie większy ruch w tym zakresie.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst