czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

Indeks Rynku Obligacji (30.12)

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 02 stycznia 2017
Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 30 grudnia 2016 wyniosła 3,41 punktu procentowego, czyli ukształtowała się na typowych poziomach obserwacji.

Indeks Rynku Obligacji_20161230

Wartość stopy bazowej WIBOR 3M w poprzednim tygodniu pozostała na poziomie 1,73 punktu procentowego.

W składzie Indeksu pojawiło się 2 nowych emitentów obligacji – Braster i HB Reavis Finance.

Za medianę – czyli emitenta obligacji ze „środkową” rentownością, stanowiącą bazę dla Indeksu,  odpowiadają dwie spółki: Ronson Europe i J.W. Construction Holding.

Koniec roku to czas podsumowań, w tym wpisie postanowiłem wskazać jedną z ciekawszych spółek (w sensie zmienności cen) w drugim półroczu 2016 roku.

Chociaż wartość Indeksu Rynku Obligacji porusza się w stosunkowo wąskim przedziale, to na poszczególnych spółkach mamy do czynienia z ciekawymi ruchami.

Prawdziwą „gwiazdą”, najpierw w sensie negatywnym, a następnie pozytywnym, okazały się obligacje Getin Noble Banku. W najtrudniejszym dla banku momencie (plany związane z przewalutowaniem kredytów „frankowych”) średnia rentowność brutto obligacji banku przekraczała 11 proc. Od tego momentu nastąpił zwrot podejścia inwestujących w obligacje do GNB i stały wzrost cen tych obligacji, dzisiaj średnia rentowność obligacji zbliża się do 8 proc.

Średnia rentowność brutto (YTM brutto) obligacji Getin Noble Banku

Średnia rentowność brutto obligacji GNB_20161216

Przekładając to na konkretne sytuacje, na przykład cena serii obligacji GNB0320 wzrosła w tym okresie z okolic 74 proc. do 88 proc., pozwalając osiągnąć, oprócz odsetek, dodatkowy znaczny zysk (blisko 19 proc!) w niedługim okresie czasowym (oczywiście wcześniej na obligacjach tych można było zanotować analogiczną stratę).

W ubiegłym tygodniu na rynku Catalyst z kursem 100,45 proc. zadebiutowały obligacje firmy Braster (BRA0519, rentowność 7,86 proc.). Braster to spółka, która stworzyła innowacyjne w skali świata urządzenie, które pozwala na komfortowe i samodzielne badanie piersi w domu.

Sprzedaż urządzenia rozpoczęła się w październiku 2016 roku, a zatem dopiero kolejne sprawozdania finansowe pokażą, czy spółka jest w stanie na tej sprzedaży zarabiać. Tak więc póki co, obligacje można określić jako należące do grupy niestandardowego (wyższego) ryzyka, jednak wartość emisji ponad 10 mln zł zakwalifikowała spółkę w skład Indeksu.

Drugim debiutantem jest spółka HB Reavis Finance, deweloper działający w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Wartość emisji HBS0421 wynosi 100 mln zł, a o spółce można więcej przeczytać w raporcie kredytowym dotyczącym deweloperów komercyjnych, przygotowanym przez Dom Maklerski Miachel/Ström.

Na 2017 rok życzę Czytelnikom samych rosnących cen obligacji i braku defaultów :).

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Bank BPS ze stratą i uwagami audytora

  20 czerwca 2018
  Skonsolidowana strata banku sięgnęła w ubiegłym toku 46,3 mln zł. Realizacja postępowania naprawczego przebiega raczej niespecjalnie, jeśli rzucić okiem na współczynniki kapitałowe. Audytor zgłosił zastrzeżenia do sprawozdania banku, a jedno z nich prowadzi do interesującego funduszu inwestycyjnego z akcjami BPS-u i niepłynnymi obligacjami spółdzielczymi.
  czytaj więcej
 • Comp sprzedaje spółką zależną PayTel

  20 czerwca 2018
  Umowa zawarta ze spółką portugalskiej grypy SIBS SGPS zobowiązuje Comp do sprzedaży 100 proc. akcji PayTel za cenę co najmniej 34 mln zł, która może wzrosnąć w kolejnych latach, maksymalnie do 200 mln zł.
  czytaj więcej
 • 2C Partners aktualizuje wartość aktywów

  02 stycznia 2017
  Spółka dokonała aktualizacji wartości dwóch kamienic będących w trakcie rewitalizacji. Łącznie zanotowała w ten sposób 3,89 mln zł dodatkowego przychodu przypisanego jeszcze do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Best utworzył dodatkowy odpis na akcje Kredyt Inkaso

  30 grudnia 2016
  Wartość odpisu wyniosła 46,1 mln zł i w kwocie 41 mln zł obniży wynik grupy za IV kwartał – napisano w komunikacie.
  czytaj więcej

Emisje