niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Indeks Rynku Obligacji (30.12)

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 02 stycznia 2017
Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 30 grudnia 2016 wyniosła 3,41 punktu procentowego, czyli ukształtowała się na typowych poziomach obserwacji.

Indeks Rynku Obligacji_20161230

Wartość stopy bazowej WIBOR 3M w poprzednim tygodniu pozostała na poziomie 1,73 punktu procentowego.

W składzie Indeksu pojawiło się 2 nowych emitentów obligacji – Braster i HB Reavis Finance.

Za medianę – czyli emitenta obligacji ze „środkową” rentownością, stanowiącą bazę dla Indeksu,  odpowiadają dwie spółki: Ronson Europe i J.W. Construction Holding.

Koniec roku to czas podsumowań, w tym wpisie postanowiłem wskazać jedną z ciekawszych spółek (w sensie zmienności cen) w drugim półroczu 2016 roku.

Chociaż wartość Indeksu Rynku Obligacji porusza się w stosunkowo wąskim przedziale, to na poszczególnych spółkach mamy do czynienia z ciekawymi ruchami.

Prawdziwą „gwiazdą”, najpierw w sensie negatywnym, a następnie pozytywnym, okazały się obligacje Getin Noble Banku. W najtrudniejszym dla banku momencie (plany związane z przewalutowaniem kredytów „frankowych”) średnia rentowność brutto obligacji banku przekraczała 11 proc. Od tego momentu nastąpił zwrot podejścia inwestujących w obligacje do GNB i stały wzrost cen tych obligacji, dzisiaj średnia rentowność obligacji zbliża się do 8 proc.

Średnia rentowność brutto (YTM brutto) obligacji Getin Noble Banku

Średnia rentowność brutto obligacji GNB_20161216

Przekładając to na konkretne sytuacje, na przykład cena serii obligacji GNB0320 wzrosła w tym okresie z okolic 74 proc. do 88 proc., pozwalając osiągnąć, oprócz odsetek, dodatkowy znaczny zysk (blisko 19 proc!) w niedługim okresie czasowym (oczywiście wcześniej na obligacjach tych można było zanotować analogiczną stratę).

W ubiegłym tygodniu na rynku Catalyst z kursem 100,45 proc. zadebiutowały obligacje firmy Braster (BRA0519, rentowność 7,86 proc.). Braster to spółka, która stworzyła innowacyjne w skali świata urządzenie, które pozwala na komfortowe i samodzielne badanie piersi w domu.

Sprzedaż urządzenia rozpoczęła się w październiku 2016 roku, a zatem dopiero kolejne sprawozdania finansowe pokażą, czy spółka jest w stanie na tej sprzedaży zarabiać. Tak więc póki co, obligacje można określić jako należące do grupy niestandardowego (wyższego) ryzyka, jednak wartość emisji ponad 10 mln zł zakwalifikowała spółkę w skład Indeksu.

Drugim debiutantem jest spółka HB Reavis Finance, deweloper działający w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Wartość emisji HBS0421 wynosi 100 mln zł, a o spółce można więcej przeczytać w raporcie kredytowym dotyczącym deweloperów komercyjnych, przygotowanym przez Dom Maklerski Miachel/Ström.

Na 2017 rok życzę Czytelnikom samych rosnących cen obligacji i braku defaultów :).

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje