sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Inwestorzy zgłosili ponad 361 mln zł popytu na obligacje Ghelamco

msd | 26 stycznia 2024
W wartej 125 mln zł publicznej ofercie papierów dłużnych Ghelamco konieczne okazało się przeprowadzenie 66-proc. redukcji zapisów, które pochodziły od ponad 1,6 tys. inwestorów.

Mimo że Ghelamco Invest wyszło na rynek z największą emisją detalicznych obligacji od 2018 r., propozycja dewelopera spotkała się z niemal trzykrotną nadsubskrypcją. W obliczonej do 125 mln zł ofercie inwestorzy zapisali się bowiem na papiery o wartości nominalnej 366,7 mln zł (z uwagi na dyskonto w cenie emisyjnej faktyczny popyt to bliżej 361-362 mln zł)

Podczas styczniowej subskrypcji na obligacje Ghelamo zapisy złożyło 1612 inwestorów, co daje średnio 227,5 tys. zł popytu na każdego z nich (wg wartości nominalnej).

Podobnie jak w ubiegłym roku, Ghelamco Invest oferowało czteroletnie papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu długu poręczeniem cypryjskiej spółki, która konsoliduje deweloperskie projekty grupy w Polsce. 

Wartą 125 mln zł emisją Ghelamco wyczerpało program emisji o wartości 250 mln zł. Wyjście z kolejnymi ofertami na łaskawy dla spółki rynek detaliczny wymagałoby więc przejścia kolejnego postępowania prospektowego przed KNF.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii papierów dłużnych Ghelamco Invest. Pochodzące z zeszłorocznych emisji publicznych obligacje GHE1027 wyceniane są w piątek na 100,85 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje