środa, 27 stycznia 2021

Newsroom

J.W. Construction rozważa wcześniejszą spłatę obligacji

msd | 11 stycznia 2021
Deweloper analizuje możliwość przedterminowego wykupu papierów dłużnych JWC0522 i JW10522 o łącznej wartości 42,75 mln zł.

Jak podano, zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia analizy możliwości przedterminowego wykupu obu serii notowanych na Catalyst papierów. Chodzi o papiery JWC0522 o wartości 19,25 mln zł oraz JW10522 na 23,5 mln zł.

Pierwotnie obie serie wygasać miały jeszcze w 2020 r., lecz spółka porozumiała się z obligatariuszami w sprawie przesunięcia terminu ostatecznej spłaty i wdrożenia mechanizmu okresowej amortyzacji. W zamian musiała jednak dołożyć zabezpieczenie hipoteczne oraz znacząco podnieść marżę (z 3 do 5 pkt proc. ponad WIBOR).

Aktualne warunki emisji przewidują, że obie serie obligacji wygasać będą w maju 2022 r., ale od czerwca tego roku spółka będzie przeprowadzać cokwartalną amortyzację długu. Niezależnie od tego, w grudniu JWC przeprowadziło też częściową spłatę papierów, na co trafiły pieniądze ze sprzedaży szczecińskich nieruchomości.

Na Catalyst sprzedający kwotują obligacje JWC0522 i JW10522 kolejno na 102 oraz 101,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o J.W. Construction S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje