niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

J.W. Construction sprzeda grunty za 17 mln zł

msd | 31 lipca 2020
Deweloper zawarł przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości na warszawskim Mokotowie za cenę 17 mln zł netto, z czego 30 proc. ma trafić na przedterminowy wykup obligacji JWC0522 i JW10522.

Transakcja powinna zostać zamknięta do 30 listopada tego roku. W terminie 30 dni najbliższych dni do dewelopera powinno trafić 10 proc. ceny sprzedaży (1,7 mln zł netto). Jeśli tak się nie stanie, umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 1 września. 

Sprzedawana nieruchomość nie jest wprawdzie zabezpieczeniem notowanych na Catalyst obligacji JWC0522 i JW10522 o łącznej wartości 65,4 mln zł, ale spółka zobowiązała się przekazać 30 proc. uzyskanej ceny sprzedaży na przedterminowy wykup papierów.

Na sprzedawanych gruntach deweloper zamierzał wybudować projekt mieszkaniowy z 221 lokalami o 13,8 tys. PUM.

W ostatnich transakcjach papiery JWC0522 i JW10522 wyceniano na 100,8 proc. nominału.

Pierwotnie papiery dewelopera miały wygasać w tym roku, lecz spółka porozumiała się z obligatariuszami w sprawie wydłużenia terminu wymagalności przy wprowadzeniu mechanizmu okresowej amortyzacji. Ceną było dołożenie zabezpieczenia hipotecznego oraz podniesienie marży z 3 do 5 pkt proc. ponad WIBOR.

Więcej wiadomości o J.W. Construction S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje