czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

JHM Development wyemitował obligacje warte 7 mln zł

msd | 30 czerwca 2020
Deweloper uplasował 3,5-letnie niezabezpieczone papiery dłużne serii C, z których wpływy mogą trafić na spłatę starszych obligacji serii B.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o WIBOR 3M oraz marżę, której wysokości na razie nie ujawniono. Docelowo spółka będzie musiała upublicznić tę informację, ponieważ zamierza ubiegać się o wprowadzenie długu do giełdowego obrotu.

„Środki pozyskane przez emitenta z emisji obligacji, pomniejszone o koszty i opłaty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, zostaną przeznaczone na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie emitenta lub na spłatę obligacji serii B” – poinformowało JHM Development.

Wygasające w sierpniu 2021 r. papiery serii B warte są obecnie 4,96 mln zł wobec początkowych 10,5 mln zł, ponieważ spółka amortyzuje dług wraz z postępem sprzedaży nieruchomości stanowiących zabezpieczenie hipoteczne. Niezależnie od tego, JHM przysługuje też prawo do przedterminowego wykupu obligacji, co byłoby dla spółki rozwiązaniem problemu ewentualnych żądań do przymusowego wykupu ze strony obligatariuszy. Przypomnijmy bowiem, że w wyniku wezwania Mirbud zwiększył zaangażowanie w kapitale JHM do 100 proc. i zdecydował o ściągnięciu spółki z GPW. Wycofanie to będzie zaś stanowić przypadek naruszenia warunków emisji obligacji serii B.

Po raz ostatni papierami JHM0821 handlowano po 99,5 proc. nominału. Na tyle też wyceniane są one w najlepszej obecnie ofercie zakupu. Druga strona arkusza zleceń pozostaje jednak pusta.

Więcej wiadomości o JHM Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje