sobota, 27 lutego 2021

Newsroom

JWC sprzedało działki i przedterminowo spłaci część obligacji

msd | 16 grudnia 2020
J.W. Construction sprzedało szczecińskie nieruchomości za cenę 28,3 mln zł netto, z czego około 30 proc. już w najbliższy piątek trafi na częściową spłatę papierów JWC0522 i JW10522.

Deweloper zawarł we wtorek ostateczne umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 13,3 ha za łączną kwotę 28,3 mln zł plus VAT. Całość kwoty została już uregulowana, wynika z komunikatu spółki. 

Prawie 8,7 mln zł wpływów z dezinwestycji JWC przekaże na przedterminowy wykup notowanych na Catalyst obligacji JWC0522 oraz JW10522. Na wcześniejszą spłatę pierwszej serii w najbliższy piątek trafi 3,5 mln zł (50 zł nominału na każdy papiery), zaś na wykup drugiej spółka przekaże 5,17 mln zł (po 55 zł nominału), co spowoduje zmniejszenie ich wartości kolejno do 19,6 mln zł oraz 23,03 mln zł.

Obie serie obligacji wygasać miały w tym roku, lecz JWC w porozumieniu z obligatariuszami rozterminowało ich wykup na lata 2020-2022 (regularna okresowa amortyzacja papierów JWC0522 i JW10522 ruszy kolejno w marcu i czerwcu 2021 r.). W zamian spółka podniosła obligacyjną marżę z 3 do 5 pkt proc. oraz ustanowiła zabezpieczenie hipoteczne. Ponadto, zobowiązała się też do przeznaczania części wpływów z dezinwestycji na dodatkowe przedterminowe wykupu długu.

Zgodnie ze treścią zmienionych warunków emisji, JWC musi przekazywać na wcześniejszą spłatę 30 proc. kwoty uzyskanej z dezinwestycji. Jeśli jednak sprzedaż dotyczyłaby nieruchomości stanowiących zabezpieczenie papierów dłużnych, wówczas na ich przedterminową spłatę musiałoby trafić 60 proc. wpływów z transakcji.

W związku z piątkowym przedterminowym wykupem obrót obligacjami JWC0522 i JW10522 pozostaje zawieszony. 

Więcej wiadomości o J.W. Construction S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje