piątek, 10 lipca 2020

Newsroom

KGHM planuje niższe nakłady inwestycyjne w 2020 roku

msd | 16 stycznia 2020
Miedziowy kombinat zakład 2,25 mld zł rzeczowych nakładów inwestycyjnych i 133 mln zł pozostałych nakładów inwestycyjnych, wynika z opublikowanego budżetu.

Zabudżetowane rzeczowe nakłady inwestycyjne i pozostałe nakłady inwestycyjne (akcje, certyfikaty inwestycyjne i pożyczki) mają być odpowiednio o 266 mln zł i 941 mln zł niższe od tych, które były zabudżetowane na ubiegły rok. 

Po trzech kwartałach ubiegłego roku zrealizowane nakłady inwestycyjne były dalekie od tych, które zabudżetowano. Nakłady inwestycyjne rzeczowe wynosiły wówczas 1,56 mld zł, a pozostałe nakłady to 210 mln zł.

Przyjęty budżet zakłada też, że w 2020 r. KGHM sprzeda 566 tys. ton miedzi płatnej i 1,45 tys. ton srebra płatnego wobec odpowiednio 601 tys. i 1,45 tys. w zeszłorocznych założeniach budżetowych (wypełnionych w 69 i 71 proc. po trzech kwartałach).

Od października obligacje KGHM notowaną są na Catalyst. Za uplasowane w czerwcu papiery KGH0624 i KGH0629 spółka płaci kolejno 1,18 i 1,65 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Rynek wycenia papiery miedziowego kombinatu odpowiednio z 2,68 i 3,24 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje