poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Bestu

msd | 28 czerwca 2024
Na podstawie zaakceptowanego dokumentu windykator będzie mógł prowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości do 250 mln zł.

Zatwierdzony przez KNF prospekt pozwoli Bestowi wrócić z emisjami adresowanymi do szerokiego grona inwestorów indywidualnych. Na ich prowadzenie spółka będzie miała 12 miesięcy.

Podobnie jak poprzednio, organizację wartego 250 mln zł programu Best powierzył DM Banku Ochrony Środowiska.

Na zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF windykator czekał od połowy lutego. Nie był to jednak dla spółki czas strony, ponieważ w międzyczasie uplasowała dwie emisje do inwestorów instytucjonalnych – jeszcze w lutym bilateralną ofertę na 20 mln zł, a w maju wyemitowała 50 mln zł długu do szerszego rynku.

Po raz ostatni publiczną emisję adresowaną do osób fizycznych Best przeprowadził w październiku ubiegłego roku, na chwilę przed upływem ważności poprzedniego prospektu. Podobnie jak w dwóch poprzednich ofertach detalicznego długu, windykator proponował wówczas 5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Bestu i jedna eurowa emisja jego funduszu Best Capital FIZAN. Najdłuższe detaliczne papiery BST0728 wyceniane są na 102 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje