niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Kolejne obligacje Victorii Dom trafiły na Catalyst

msd | 20 lipca 2021
Deweloper wprowadził do obrotu warte 25 mln zł obligacje serii S2, które uplasował prawdopodobnie w odpowiedzi na niezaspokojony popyt w poprzedniej emisji.

Debiutujące we wtorek papiery VI10624 zostały uplasowane w czerwcu (ich przydział miał miejsce już w lipcu), kilka dni po zamknięciu wartej 50 mln zł oferty, która spotkała się z prawie 35-proc. redukcją zapisów. Warunki nowej emisji pozostały niezmienione, łącznie z terminem wykupu (23 czerwca 2024 r.) i dniami płatności odsetkowych, co może sugerować zamiar asymilacji obu serii.

Pokrótce przypominając – za trzyletni niezabezpieczony dług Victoria Dom zobowiązania jest płacić WIBOR 6M plus 5,5 pkt proc. marży, która może wzrosnąć o dodatkowe 0,5 pkt proc., jeśli relacja długu netto do kapitałów własnych (pomniejszonych o wartość firmy) przekroczy 0,8x. Zgodnie z warunkami emisji, deweloper będzie miał prawo przedterminowo wykupić papiery w dniach płatności odsetkowych, ale nie wcześniej niż w czerwcu 2022 r. 

Warte 25 mln zł obligacje VI10624 trafiły do pięciu profesjonalnych inwestorów. Uplasowane kilka dni wcześniej papiery VID0624 na 50 mln zł objęło zaś 60 inwestorów.

We wtorek do godz. 14.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami VI10624. Seria VID0624 kwotowana jest zaś przez sprzedającego na 101,5 proc. nominału, co daje 5,08 proc. rentowności brutto.

Łącznie na Catalyst notowanych jest siedem z 11 serii długu Victorii Dom. Najkrótsze giełdowe papiery dewelopera – VI10622 – wyceniane są przy 4,13 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje