niedziela, 22 lipca 2018

Newsroom

Komornik prowadzi egzekucję z majątku Fast Finance

msd | 06 lipca 2018
Egzekucja dotyczy zaciągniętej przez byłego prezesa pożyczki na 13,5 mln zł, którą poręczyła spółka. Końca dobiec natomiast miało postępowanie egzekucyjne prowadzone na wniosek ZUS-u, ale pojawił się kolejny kłopot – wezwanie do zapłaty od Forum TFI.

W październiku Fast Finance miało poręczyć i złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15 mln zł w związku z pożyczką na 13,5 mln zł, którą Izabela Daroszewska i Jacek Daroszewski zaciągnęli u Marcina Pomirskiego. Jacek Daroszewski był do niedawna prezesem i jednym z dwóch głównych akcjonariuszy spółki. Z posady prezesa zrezygnował tłumacząc się względami zdrowotnymi, a wszystkie jego akcje spółka wykupiła poprzez potrącenie wierzytelności wynikających z pożyczek mu udzielonych (część była już po terminie spłaty).

W związku z pożyczką byłego prezesa teraz wobec Fast Finance prowadzona jest egzekucja. Spółka stara się ją jednak powstrzymać, o co wniosła do sądu. Fast Finance broni się bowiem, że składając poręczenie i oświadczenie o poddaniu się egzekucji nie było na to odpowiedniej zgody walnego zgromadzenia. Innymi słowy, według emitenta poręczenie i oświadczenie o poddaniu się egzekucji mają być nieważne, co powinno być podstawą do wstrzymania egzekucji.

Marcin Pomirski, który udzielił pożyczki Jackowi Daroszewskiego, to – jak wynika z KRS i wrocławskiej prasy – prezes i wspólnik spółki Mega-Bat, która jest właścicielem części mieszkań zarządzanych przez wrocławską Spółdzielnię Mieszkaniową Gawra. Ta ostatnia na koniec 2017 r. winna była Fast Finance 9,2 mln zł (5,1 mln zł kapitału plus odsetki) z tytułu ośmiu pożyczek, których termin spłaty już minął.

Tymczasem w ostatni poniedziałek Fast Finance informowało o „przeglądzie obszarów działalności spółki w związku z rezygnacją prezesa zarządu”. Przeglądowi, jak podano, podlegać mają obszary działalności operacyjnej, finansowej i prawnej.

Na jednym poręczeniu pożyczki byłego prezesa problemy Fast Finance jednak się nie kończą. Od spółki ściągnięto 313 tys. zł w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego na wniosek ZUS-u w związku ze składkami ba ubezpieczenie społeczne od października ubiegłego roku do stycznia tego roku. Ponadto, Fast Finance dostało też od Forum TFI wezwanie do zapłaty 1,3 mln zł z tytułu kar wynikających z umowy o zarządzanie funduszem sekurytyzacyjnym Fast Finance NS FIZ oraz nienależnych wpłat środków funduszu na rzecz emitenta.

O żadnym z tych problemów Fast Finance wcześniej nie informowało. Taka sytuacja zdarza się nie po raz pierwszy zresztą. W 2016 r. spółka nie poinformowała o tym, że jeden z funduszy inwestycyjnych wnioskował o jej upadłość.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Fast Finance. Aktualnie papiery FFI0121 warte są nominalnie 5,1 mln zł, ale systematycznie kwota ta maleje, ponieważ warunki emisji przewidują okresową amortyzację. Obligacje oprocentowane są na stałe 10,5 proc., a w ostatnich transakcjach wyceniano je na 50 proc. nominału. Aktualnie notowania są zawieszone (od 3 do 16 lipca) w związku z przypadającym na 15 lipca częściowym wykupem.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

 • Sąd zawiesił egzekucję wobec Fast Finance

  16 lipca 2018
  Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego w związku z prywatną pożyczką byłego prezesa i akcjonariusza spółki zostało zawieszone. Fast Finance ma dwa tygodnie na wytoczenie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
  czytaj więcej
 • Fast Finance wykupuje byłego prezesa

  02 lipca 2018
  Windykacyjna spółka zawarła z Jackiem Daroszewskim umowę kupna jego pakietu akcji po cenie znacznie powyżej rynkowej. Transakcja zostanie opłacona potrąceniem wierzytelności.
  czytaj więcej
 • Podstawowe przychody Fast Finance spadły o 41,9 proc. r/r

  18 maja 2018
  Windykator zanotował w I kwartale 3,4 mln zł przychodów z umów przelewu wierzytelności wobec prawie 5,9 mln zł przed rokiem. Wciąż nierozwiązaną kwestią pozostaje płynność, czego obrazem było tylko 84 tys. zł środków pieniężnych na koniec marca.
  czytaj więcej
 • Wyniki Fast Finance spadają, ich jakość też

  20 kwietnia 2018
  Skonsolidowany zysk netto windykatora spadł o 8,7 proc. r/r do niespełna 7,4 mln zł w 2017 r. Fast Finance praktycznie wstrzymał zakupy nowych wierzytelności, faktycznie pracujące aktywa więc maleją i się starzeją na rzecz przyrostu pożyczek, które generują wyłącznie papierowe zyski.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje