środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Kredyt Inkaso odpisało większość rosyjskich aktywów

msd | 13 czerwca 2022
Windykator przeprowadził łącznie 15,3 mln zł odpisów portfeli wierzytelności i wartości firmy w Rosji. Do marca 2023 r. chce całkowicie wygasić działalność na tamtejszym rynku.

W wyniku przeprowadzonych odpisów portfel rosyjskich wierzytelności grupy Kredyt Inkaso zmalał z 14 mln zł w grudniu do 3,6 mln zł na koniec marca. Ponadto, windykator zdecydował się na całkowite spisanie 4,9 mln zł wartości firmy spółki zależnej Kredyt Inkaso RUS.

Jak przypomina spółka, odpisy dokonane w poczet zakończonego 31 marca roku obrotowego 2021/22 mają „charakter niepieniężny i nie wpływają na bieżącą sytuację w zakresie płynności finansowej emitenta oraz grupy”. Pełne sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy Kredyt Inkaso zobowiązało się opublikować 30 czerwca.

Po przeprowadzonym w ostatnich miesiącach refinansowaniu zadłużenia Kredyt Inkaso chce wrócić do inwestycji w Polsce, Rumunii i Bułgarii. Od rynku rosyjskiego – jak zapewnia – chce się odciąć w perspektywie kilku kolejnych miesięcy.

„Kredyt Inkaso od 4 lat sukcesywnie wygasza swoją działalność w Rosji i ogranicza zaangażowanie na tym rynku. Od tego czasu spółka zależna nie dokonywała żadnych nowych inwestycji w postaci zakupów pakietów wierzytelności, skupiając się wyłącznie na obsłudze już posiadanego i wygaszanego portfela. Jest to konsekwencja przyjętej strategii biznesowej, polegającej na skupieniu się na rynku polskim oraz rynkach należących do wspólnego europejskiego obszaru gospodarczego. Jej realizacja została przyspieszona w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Jest to jeden z priorytetów grupy w bieżącym roku obrotowym (dobiegającym końca 31 marca 2023 r. – red.)” – podało Kredyt Inkaso w komunikacie prasowym.

Na koniec grudnia, jeszcze przed dokonaniem odpisów, wierzytelności w Rosji stanowiły około 2 proc. całego portfela grupy Kredyt Inkaso (593 mln zł wg wartości bilansowej). Narastająco po trzech kwartałach ubiegłego roku obrotowego wpłaty otrzymane na rosyjskim rynku stanowiły 9,9 proc. z 210,2 mln zł, które windykator ściągnął od dłużników

Aktualnie na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Kredyt Inkaso. Pochodzące z ostatniej oferty publicznej 3,5-letnie papiery KIN1025 (4,9 pkt proc. marży) wyceniane są na 99,5 proc. wartości nominalnej. Chcąc przeprowadzić kolejną tego typu ofertę na rynku pierwotnym Kredyt Inkaso musiałoby się pospieszyć ponieważ jego obecny prospekt emisyjny wygasa pod koniec wakacji.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst