wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Kredyt Inkaso podbija marżę do 4,9 pkt proc.

ems | 31 lipca 2018
W trwającej właśnie emisji prywatnej Kredyt Inkaso podniósł marżę z pierwotnych 4,3 pkt proc. ponad WIBOR 6M do 4,9 pkt. Jeszcze pod koniec ub.r. plasował obligacje oferując 3,5 pkt proc. marży.

Zmianie uległy także inne warunki emisji. Wydłużono okres wykupu na 16 sierpnia 2022 r. (co należy rozumieć jako efekt rozciągnięcia emisji w czasie), ustalono, że KI będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji rok po emisji, zaś obligatariusze będą mogli wezwać spółkę do przedterminowego wykupu, jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA skorygowana przekroczy 420 proc. więcej niż dwa razy z kolei.

W przeszłości Kredyt Inkaso przeprowadzał już emisje o nawet wyższym oprocentowaniu. W 2016 r. wykupił papiery oprocentowane na 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M, wyemitowane jeszcze w 2012 roku. 

Obecnie jednak na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Kredyt Inkaso, z których najwyższe oprocentowanie ma seria KRI0619 (3,95 pkt proc. ponad WIBOR). Warto też pamiętać, że w październiku wygasa jedna z serii o wartości 69 mln zł, która oprocentowana jest na 3,6 pkt proc. ponad WIBOR (obecna emisja KI ma wartość 50 mln zł). Rentowność dwóch notowanych emisji publicznych (KRI1221 i KRI0322) wynosi natomiast 6,3 proc. brutto, co daje odpowiednio 4,4 i 4,5 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR 6M.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

 • Kredyt Inkaso skupuje własne obligacje

  15 marca 2019
  Windykacyjna spółka wysyła rynkowi sygnał - nabyła w piątek papiery dłużne o wartości nominalnej 3,8 mln zł, w tym serię, którą będzie musiała w zrefinansować jeszcze w 2019 r.
  czytaj więcej
 • Mniej gotówki w Kredyt Inkaso

  01 marca 2019
  Dług netto windykacyjnej grupy pozostał w ostatnim kwartale na tyle wysoki, że wciąż jest blisko konieczności podniesienia marży od obligacji. Wobec znacznie niższych zasobów gotówkowych i nadchodzących wykupów obligacji płynność Kredyt Inkaso wyraźnie spadła. Windykator praktycznie przestał inwestować. Ciążą mu też fundusze Trigona.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Obligacjom windykatorów przydałaby się cisza

  01 lutego 2019
  Między Bestem a Kredyt Inkaso trwa kolejna wymiana ciosów, co nie uszło uwadze obligatariuszy, głównie tych drobnych. Default Statimy sprzed kilku dni też nie dodaje windykatorom, tak potrzebnej ostatnimi czasy, wiarygodności.
  czytaj więcej
 • Kredyt Inkaso zwiększyło spłaty o 29 proc. r/r

  29 stycznia 2019
  W zakończonym 31 grudnia III kwartale roku obrotowego 2018/2019 windykator otrzymał 61 mln zł wpłat od dłużników wobec 47,3 mln zł przed rokiem. Obligacje spółki wciąż jednak znajdują się w niełasce, głównie wśród inwestorów indywidualnych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje