czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Kredyt Inkaso podbija marżę do 4,9 pkt proc.

ems | 31 lipca 2018
W trwającej właśnie emisji prywatnej Kredyt Inkaso podniósł marżę z pierwotnych 4,3 pkt proc. ponad WIBOR 6M do 4,9 pkt. Jeszcze pod koniec ub.r. plasował obligacje oferując 3,5 pkt proc. marży.

Zmianie uległy także inne warunki emisji. Wydłużono okres wykupu na 16 sierpnia 2022 r. (co należy rozumieć jako efekt rozciągnięcia emisji w czasie), ustalono, że KI będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji rok po emisji, zaś obligatariusze będą mogli wezwać spółkę do przedterminowego wykupu, jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA skorygowana przekroczy 420 proc. więcej niż dwa razy z kolei.

W przeszłości Kredyt Inkaso przeprowadzał już emisje o nawet wyższym oprocentowaniu. W 2016 r. wykupił papiery oprocentowane na 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M, wyemitowane jeszcze w 2012 roku. 

Obecnie jednak na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Kredyt Inkaso, z których najwyższe oprocentowanie ma seria KRI0619 (3,95 pkt proc. ponad WIBOR). Warto też pamiętać, że w październiku wygasa jedna z serii o wartości 69 mln zł, która oprocentowana jest na 3,6 pkt proc. ponad WIBOR (obecna emisja KI ma wartość 50 mln zł). Rentowność dwóch notowanych emisji publicznych (KRI1221 i KRI0322) wynosi natomiast 6,3 proc. brutto, co daje odpowiednio 4,4 i 4,5 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR 6M.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

 • Kredyt Inkaso skupiło własne obligacje

  11 października 2018
  Windykacyjna spółka nabyła na rynku wtórnym część wyemitowanych w marcu ubiegłego roku papierów dłużnych serii C1. Transakcję zawarto poniżej nominału.
  czytaj więcej
 • Wyciek danych w Kredyt Inkaso był albo i nie

  26 września 2018
  Biegły powołany przez sąd na wniosek Bestu stwierdził, że w 2016 r. mogło dojść do wycieku danych z Kredyt Inkaso. Spółka ma na to zupełnie inne spojrzenie, podpierając się przy tym umorzeniem postępowania przez prokuraturę.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków i zadłużenia Kredyt Inkaso

  30 sierpnia 2018
  Windykacyjna grupa zanotowała 17,9 mln zł zysku netto w minionym kwartale wobec 5,6 mln zł przed rokiem. Duża w tym zasługa aktualizacji wartości wierzytelności oraz korzystnych różnic kursowych. Dług netto ponownie się zwiększył, na tyle, że istotnie wzrosło ryzyko podniesienia marży dla niektórych serii obligacji.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Łowcy okazji na Catalyst mają swoje pięć minut

  24 sierpnia 2018
  Od momentu wybuchu afery GetBacku inwestorom indywidualnym niewiele potrzeba by podjąć decyzję o wyprzedaży posiadanych w portfelu obligacji korporacyjnych. Najnowszy przykład to papiery Kredyt Inkaso.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje