niedziela, 19 sierpnia 2018

Newsroom

Kredyt Inkaso podbija marżę do 4,9 pkt proc.

ems | 31 lipca 2018
W trwającej właśnie emisji prywatnej Kredyt Inkaso podniósł marżę z pierwotnych 4,3 pkt proc. ponad WIBOR 6M do 4,9 pkt. Jeszcze pod koniec ub.r. plasował obligacje oferując 3,5 pkt proc. marży.

Zmianie uległy także inne warunki emisji. Wydłużono okres wykupu na 16 sierpnia 2022 r. (co należy rozumieć jako efekt rozciągnięcia emisji w czasie), ustalono, że KI będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji rok po emisji, zaś obligatariusze będą mogli wezwać spółkę do przedterminowego wykupu, jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA skorygowana przekroczy 420 proc. więcej niż dwa razy z kolei.

W przeszłości Kredyt Inkaso przeprowadzał już emisje o nawet wyższym oprocentowaniu. W 2016 r. wykupił papiery oprocentowane na 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M, wyemitowane jeszcze w 2012 roku. 

Obecnie jednak na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Kredyt Inkaso, z których najwyższe oprocentowanie ma seria KRI0619 (3,95 pkt proc. ponad WIBOR). Warto też pamiętać, że w październiku wygasa jedna z serii o wartości 69 mln zł, która oprocentowana jest na 3,6 pkt proc. ponad WIBOR (obecna emisja KI ma wartość 50 mln zł). Rentowność dwóch notowanych emisji publicznych (KRI1221 i KRI0322) wynosi natomiast 6,3 proc. brutto, co daje odpowiednio 4,4 i 4,5 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR 6M.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje