piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Kredyt Inkaso pozyskało 15,7 mln zł z publicznej oferty obligacji

msd | 28 lipca 2022
Windykator warunkowo przydzielił inwestorom czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić WIBOR 3M plus 4,7 pkt proc. marży.

Z trwającej między 12 a 26 lipca publicznej oferty do 20 mln zł Kredyt Inkaso pozyskało 15,68 mln zł wpływów brutto. Na obligacje spółki zapisało się 269 inwestorów. 

Tym samym, z trzech dotychczasowych publicznych ofert Kredyt Inkaso zebrało w sumie 37,7 mln zł wobec 150 mln zł, na które pozwala program wygasający pod koniec sierpnia tego roku. Spółce trudno może być świętować sukces, zważywszy, że ani razu nie udało jej się uplasować pełnych 20 mln zł, o które się ubiegała. Acz oddać należy, że w dwóch poprzednich emisjach nie sprzyjały jej jednak warunki rynkowe (z pierwszą ofertą, i to ze stałym kuponem, KRI natrafiło na niespodziewaną wówczas podwyżkę stóp procentowych, z drugą emisją spółka z kolei odważyła się wyjść na rynek niedługo po wybuchu wojny na Ukrainie). 

Znacznie lepiej od emisji publicznych Kredyt Inkaso poradziło sobie natomiast z refinansowaniem papierów dłużnych u inwestorów instytucjonalnych. Pod koniec marca spółka uplasowała bowiem wśród nich 159 mln zł obligacji. 

Docelowo nowe papiery windykatora trafią do obrotu na Catalyst, gdzie na razie notowane są trzy starsze serie jego długu. Pochodzące z poprzedniej oferty publicznej obligacje KIN1025 (4,9 pkt proc. marży) kwotowane są na 99,71/100,5 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje