niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso uplasowało eurowe obligacje w całości

msd | 22 marca 2024
Windykacyjna spółka pozyskała 5 mln euro z publicznej oferty czteroletnich papierów dłużnych, za które zobowiązała się płacić 5,2 pkt proc. ponad EURIBOR 3M.

Jak na razie, przydział wartych 5 mln euro papierów ma charakter warunkowy, a spółka nie informuje jeszcze o wysokości popytu zgłoszonego przez inwestorów. Prawdopodobnie uczyni to za pięć dni, tj. w momencie emisji nowego długu.

W poprzednich 12 miesiącach Kredyt Inkaso przeprowadziło też pięć emisji obligacji złotowych, w tym cztery na podstawie prospektu emisyjnego, który wygasł przed miesiącem. W każdej z tych ofert windykator proponował 5,5 pkt proc. ponad WIBOR za czteroletni dług.

Aktualnie Kredyt Inkaso zabiega w KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla kolejnego programu publicznych emisji obligacji o wartości 120 mln zł (lub równowartości tej kwoty w euro).

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii złotowych obligacji windykacyjnej spółki. Pochodzące z ostatniej prospektowej oferty papiery KRI0228 kwotowane są w piątek po południu na 101,15/101,69 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje