niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Kruk po raz pierwszy odnotował ponad 0,5 mld zł kwartalnych spłat

msd | 09 kwietnia 2021
Otrzymane przez windykatora wpłaty wzrosły o 7 proc. r/r do 512 mln zł w I kwartale. Poniesione w tym czasie nakłady na wierzytelności przekroczyły założony budżet, co – wg Kruka – jest dobrym prognostykiem na ten rok.

Kruk zaksięgował 512 mln zł wpłat w I kwartale i był to jego najlepszy wynik w historii. O 24 mln zł lepszy niż w rekordowym dotychczas IV kwartale ubiegłego roku.

- Na dzisiaj nie widzimy istotnych negatywnych wpływów trzeciej fali pandemii na osiągane spłaty. Utrzymuje się dobry trend, szczególnie na portfelach detalicznych niezabezpieczonych – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Między 1 stycznia a 31 marca Kruk zainwestował 159 mln zł w wierzytelności o wartości nominalnej 877 mln zł, co oznacza, że średnio płacił 18,1 zł za 100 zł nominału kupowanych długów. Jak wyjaśnia spółka, najwięcej inwestowała na rynku polskim. Ponadto, kupowała też portfele detaliczne w Rumunii, Czechach i Słowacji.

- Nakłady z pierwszych trzech miesięcy 2021, które były powyżej naszego budżetu, są dobrym prognostykiem na ten rok. Mamy dobry dostęp do finansowania i sytuację płynnościową i operacyjnie jesteśmy przygotowani na nowe aktywa – wskazał prezes Kruka.

Na koniec 2020 r., przy 146 mln zł środków pieniężnych i 836,2 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, windykacyjna grupa wykazywała najniższą płynność gotówkową od 2014 r. Równocześnie Kruk posiadał jednak ponad 1 mld zł niewykorzystanych linii kredytowych. Dług netto grupy (2,08 mld zł) stanowił zaś 1,0x jej kapitałów własnych oraz 1,7x 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej.

W osobnym komunikacie Kruk poinformował o przesunięciu terminu publikacji sprawozdania za I kwartał z 6 na 24 maja.

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Kruka (w tym dwie w euro) o łącznej wartości 1,26 mld zł, z czego w 2021 r. spółka musi spłacić sześć serii (475 mln zł), a rok później pięć kolejnych (464,5 mln zł). Najbliższe spłaty papiery KRU0521 sprzedający wycenia na 100,1 proc. nominału. Dwie najdłuższe serie, KRU0925 oraz KRU0226, kwotowane są w ofertach sprzedaży na 103,4 proc. i 101,88 proc. nominału, co przy ich stałych kuponach (4,8 i 4,2 proc. rocznie) przekłada się kolejno na 3,91 oraz 3,73 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje