poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Kruk przeprowadzi co najmniej dwie publiczne oferty obligacji do połowy 2020 r.

msd | 11 lipca 2019
W zatwierdzonym tydzień temu prospekcie emisyjnym windykacyjna spółka zobowiązała się do przeprowadzenia przynajmniej dwóch ofert publicznych w okresie ważności dokumentu, czyli do początku lipca 2020 r.

W ramach wartego 700 mln zł programu Kruk może emitować niezabezpieczone obligacje w złotych lub euro o okresie spłaty do siedmiu lat, wynika z opublikowanego przez spółkę prospektu, który 5 lipca został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jak pokazuje historia, sam zapis o co najmniej dwóch ofertach w okresie ważności prospektu nie musi być jednak wiążący. Kruk stosował go już czterokrotnie, w tym trzykrotnie zobowiązania dotrzymał, a raz nie (w IV programie do 500 mln zł spółka pozyskała tylko 40 mln zł w jednej ofercie).

Pozyskanie pełnych 700 mln zł od inwestorów indywidualnych w ramach kolejnego programu wydaje się jednak mało prawdopodobne. Z dwóch wcześniejszych programów, po 500 mln zł każdy, Kruk pozyskał łącznie 95 mln zł. Po raz ostatni pełną kwotę z ustanowionego programu windykator pozyskał w latach 2016-2017, gdy uplasował 300 mln zł w czterech emisjach wchodzących w skład trzeciego programu. 

Windykator mógłby się też jednak zwrócić z publiczną ofertą obligacji w ramach VI programu emisji do inwestorów instytucjonalnych. Możliwość ta nie jest wprawdzie nowością, ale tym razem scenariusz taki uprawdopodobnia dodatnie możliwości przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu, czego poprzednie prospekty emisyjne Kruka nie uwzględniały.

Najnowszy prospekt windykacyjnej spółki nie określa przybliżonego terminu pierwszej oferty.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii papierów dłużnych Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe papiery – KRU0325 – rynek wyceniał z 5,27 proc. rentowności brutto w ostatniej transakcji. Trzy krótsze emisje z terminami spłaty w latach 2023-2024 notowane są w okolicach 5,0 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje