niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Kruk rusza od poniedziałku po 90 mln zł z publicznej oferty obligacji

Michał Sadrak | 15 września 2023
Windykator pozostanie przy sprawdzonych dotychczas warunkach, proponując inwestorom indywidualnym pięcioletnie niezabezpieczone papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.

Według aktualnych stawek WIBOR oferowane przez Kruka obligacje weszłyby w pierwszy trzymiesięczny okres odsetkowy przy kuponie ustalonym na 9,81 proc. w skali roku. Do rzeczywistego ustalenia wysokości odsetek dojdzie jednak na podstawie stawki bazowej z 27 września, gdy powoli końca dobiegać będzie przyjmowanie zapisów.

Dla Kruka będzie to szósta z rzędu publiczna emisja na tych samych warunkach. Wobec ich przychylnego odbioru przez rynek, spółka zdecydowała się natomiast na podniesienie wartości oferty do 90 mln zł (w przyszłości Kruk tylko raz prowadził publiczną emisję o wyższej wartości i miało to miejsce jeszcze w 2016 r.).

Jak zawsze w przypadku prospektowych ofert Kruka, emisję poprowadzi DM BDM i wspierać go będzie szerokie konsorcjum sprawdzone podczas dwóch poprzednich subskrypcji. Zapisy przyjmować będą więc także: BM Pekao, BM PKO BP, DI Xelion, DM BOŚ, Ipopema Securities, Michael/Ström DM oraz Noble Securities. Próg wejścia stawiany przed inwestorami przez brokerów to 100 zł (jedna obligacje). Wyjątek stanowi BM PKO BP, gdzie wartość minimalnego zapisu ustalono na 25 tys. zł.

Obligacje Kruka oferowane będą w ramach stosunkowo nowego programu do 700 mln zł, z którego windykator pozyskał na razie 75 mln zł w jednej emisji, prowadzonej na przełomie lipca i sierpnia (popyt sięgnął wówczas 123 mln zł).

W listopadzie nowe papiery Kruka powinny trafić do obrotu na Catalyst, gdzie aktualnie notowanych jest 21 starszych serii jego długu o łącznej wartości 1,68 mld zł.

Naszym zdaniem

Poprzednie oferty Kruka cieszyły się sporymi nadsubskrypcjami (od 1,6x do 3,1x), a sytuacja finansowa Kruka nie uległa zmianie (dług netto utrzymał się w okolicach 2x EBITDA gotówkowej). Ponowienie emisji na tych samych warunkach, ale przy jednoczesnym zwiększeniu jej wartości wydaje się optymalnym posunięciem ze strony spółki. Okres mocno spadającego WIBOR-u nie jest przecież najlepszym momentem dla ewentualnego cięcia marż. Szczególnie, że rynek wycenia dalsze wyraźne spadki (w perspektywie trzech kwartałów WIBOR 3M miałby się obniżyć z obecnych 5,81 proc. do nawet mniej niż 4,0 proc.). 

W ostatnich transakcjach na Catalyst pochodzące z poprzednich ofert publicznych papiery Kruka wyceniane były przy około 3,87-3,96 pkt proc. marży. By móc je kupić od ręki należałoby się jeszcze liczyć z obniżeniem tych wartości o kolejnych kilka punktów bazowych (tym więcej, im większe zlecenia). Oferta z rynku pierwotnego zawiera więc w sobie niedużą premię, choć nie za darmo. By wspomnieć ryzyko redukcji zapisów, co na ogół wiąże się z czasowym nieoprocentowanym zamrożeniem gotówki.

Pomimo ogólnie dobrej lub bardzo dobrej sytuacji kredytowej Kruka, potencjalni uczestnicy oferty powinni zwrócić uwagę na harmonogram zapadalności długów windykatora. Po około 250 mln zł spłat w 2025 i 2026 r., już w 2027 r. grupa będzie musiała oddać prawie 580 mln zł. Rok później kwota ta wzrośnie do niemal 1 mld zł, co w całości lub znakomitej większości przypadać będzie na okres do października, gdy dopiero wygasać będą papiery z bieżącej emisji. Dziś przy 2,8 mld zł rocznych spłat i 2,0 mld zł 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej wydaje się to kwotą wysoką. Pytanie, na ile Kruk utrzyma średnioroczne tempo wzrostu rzędu kilkunastu procent, by móc zmarginalizować ryzyko wykupu lub refinansowania takich zobowiązań. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje