niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Kruk uchwalił nowy program publicznych emisji obligacji

msd | 27 kwietnia 2021
Na cztery miesiące przed upływem ważności aktualnego prospektu, windykacyjna spółka zdecydowała się na przyjęcie kolejnego programu emisji papierów dłużnych, także wartego do 700 mln zł.

W związku z przyjęciem kolejnego programu emisji Kruk zamierza złożyć w KNF prospekt, który po zatwierdzeniu będzie pozwalał spółce na prowadzenie publicznych ofert długu przez kolejnych 12 miesięcy.

- Rozpoczynamy proces zatwierdzania dokumentacji przed KNF, po którym będziemy mogli już po raz ósmy z kolei zaoferować prospektowy program emisji obligacji. Podobnie jak trwający siódmy program, w ramach którego wyemitowaliśmy dotąd dwie serie obligacji, nowy będzie skierowany przede wszystkim do inwestorów  indywidualnych, ale też nie wyklucza on transz dla inwestorów instytucjonalnych – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Wartość nowego programu ponownie ustalono na 700 mln zł, jak w przypadku starszego programu, dla którego Kruk ma ważny prospekt do sierpnia tego roku.

Dotychczas w ramach poprzedniego programu windykator uplasował dwie serie obligacji o łącznej wartości 45 mln zł.

- Środki pozyskiwane z emisji obligacji przeznaczamy na finansowanie działalności inwestycyjnej i operacyjnej grupy Kruk. Nakłady na inwestycje z 1 kwartału 2021, które były powyżej naszych założeń  budżetowych, dają podstawy do większego apetytu na kolejne zakupy pakietów i uzasadniają decyzję o kolejnym programie  emisji obligacji. Obligacje, co wielokrotnie już zaznaczaliśmy, stanowią dla Kruka ważne źródło finansowania i zapewniają jego dywersyfikację – wyjaśnił szef Kruka.

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji windykacyjnej spółki o łącznej wartości 1,26 mld zł, z czego w tym i kolejnym roku musi ona spłacić kolejno 475 mln zł oraz 464,5 mln zł. Najbliższy wykup czeka Kruka już w maju (135 mln zł).

Pochodzące z ostatnich publicznych emisji stałokuponowe papiery KRU0925 i KRU0226 wyceniane są kolejno z 3,88 i 3,75 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje